Din integritet och säkerhet


Våra appar skickar ingen information utan din tillåtelse

Våra appar etablerar varken någon tillfällig eller permanent kontakt med internet själva.

Observera att våra appar inte begär tillgång till nätverket (internet) och att vi därmed inte på något sätt kan skicka ut någonting av din personliga information utanför din telefon/platta.

Våra kalenderappar lagrar naturligtvis data på kalenderkonton som ligger utanför vår app, t ex i Google kalender på Googles servrar. Men våra appar gör detta indirekt genom att använda inbyggda standardfunktioner i operativsystemet (Android/iOS). Dessa standardfunktioner finns förinstallerade som en del av operativsystemet i varje telefon/platta och används hela tiden vare sig våra appar är installerade eller inte. Det är alltså operativsystemet som skickar/läser kalenderdata utanför din telefon/platta (t ex Googles servrar) både när du använder den förinstallerade standardkalendern och när du använder våra kalenderappar. Våra appar kommunicerar inte med någonting utanför din enhet i sig själva. Därför kräver inte heller våra kalenderappar rättigheter för att använda nätverket på din enhet.

Eftersom våra kalenderappar på Android behöver tillgång till enhetens kalenderkonton för att kunna läsa/skriva dina händelser, t ex i Google kalender, måste vi begära rättighet till detta. Google Play (Play butik) presenterar detta som att vi vill ha tillgång till din personliga information. Eftersom Androids operativsystem även har förmågan att via dessa konton skicka kalenderinbjudningar med epost, skriver Google Play även att vår app kan sända epost. Dock är det även i detta fall Androids operativsystem som skickar epost via operativsystemets standardfunktioner för hanteringen av kalenderkontot, vår app skickar ingen epost alls. 

Appen som heter GpsSheet kan skicka tidrapporter med epost till den mottagare du anger. Den skickar ingenting någon annanstans, den skickar inte heller något på eget initiativ utan bara när du väljer att skicka iväg rapporten som epost. 

På samma sätt kan även appen MTP skicka timerdefinitioner till av dig namngivna epostmottagare när du begär detta. MTP skickar inte heller epost någon annanstans på eget initiativ.

Våra appar läser ingen information som inte är relevant för de uppgifter apparna utför

Våra appar läser bara information som är relevant för de funktioner våra appar erbjuder dig, så att denna information kan presenteras för dig. Förutom sådan relevant information, läser vi ingen mer information från din enhet.

Här är några exempel på relevant information som vi läser:

1. Våra kalenderappar läser information relaterat till dina händelser från dina kalenderkonton, så att vi kan presentera detta för dig.

2. Appen GpsSheet måste läsa din position och mäta hur långt tid du befinner dig på olika platser. Detta används för att göra en tidrapport åt dig utifrån denna information.

3. Vår kalkylator app sparar en lista över dina senast inmatade uträkningar, eftersom kalkylatorappen har en funktion för att gå tillbaka och korrigera tidigare uträkningar.

Våra appar är fria från reklam

Vi gillar inte reklam då vi upplever det som störande när man använder våra applikationer. Därför innehåller inga av våra applikationer reklam.

Våra appar innehåller inte virus, skadlig programvara eller s.k. "malware" 

Vi har skrivit all källkod till våra programvaror själva med undantag för en liten del öppen källkod (OSS) som vi använder i produkten MTP.

Vi använder enbart öppen källkod, inga färdiga binärbibliotek eller liknande. Vi har inspekterat denna öppna källkod.

Eftersom vi därmed känner till all källkod i våra appar vet vi att dessa är fria från virus, skadlig programvara eller annan s.k. "malware".

Vår mjukvara varken skickar eller delar någon hälsodata någonstans

De av våra appar som kan visa hälsoinformation läser denna information från operativsystemet  i din enhet (t.ex. från iOS hälsa-app).  Våra appar presenterar enbart sådan hälsodata som är tillgänglig från operativsystemets stödfunktioner (t.ex. presenterar data från iOS hälso-app). Våra appar gör ingenting annat än att presentera sådan information för användaren. 

Med andra ord: Våra appar skickar aldrig någonsin vidare hälsoinformation utanför den aktuella appen, eller delar sådan information med någon annan. Våra appar visar enbart upp sådan data för användaren.

Vi använder inte din personliga information på något sätt

Om du köper en prenumeration av våra funktioner frågar iOS eventuellt automatiskt om du vill dela ut din personliga information (namn adress etc.) till oss. Detta har i alla fall förekommit när vi själva testat prenumerationer i Apples testmiljö (sandbox) som används innan appar släpps publikt. Vi varken behöver eller använder sådan information. Vi lagrar den inte och vi skickar den inte någonstans. Därför kan du naturligtvis svara nej på denna fråga om den dyker upp.