Nyheter‎ > ‎

Svensk Kalender Android Version 3.0 tillgänglig

posted Jan 18, 2012, 11:23 AM by AppSoftia   [ updated Apr 18, 2012, 12:14 PM ]

Huvuddragen i denna nya utgåva

  • En ny inspektionsvy med hypertext länkar är införd. Man kommer till denna vy när man klickar på en aktivitet i dagsvyn.
  • Om man trycker med fingret några sekunder på en rad kommer man åt genvägar för att snabbt lägga till, radera eller redigera en aktivitet.
  • Man har nu möjlighet att se mycket mer av en aktivitets beskrivning som text redan i dagsvyn och dess aktivitetsöversikt.
  • Många av de nya funktionerna går att slå av i inställningar om man inte önskar dessa.

Utförlig beskrivning

Inspektionsvy:

Den nya inspektionsvyn visar en aktivitet på ett tydligt sätt med hypertext länkar där det är tillämpbart. Denna vy kommer man till om man klickar på raden för ett möte i dagsvyn. Från inspektionsvyn kan man via knappar välja att antingen redigera aktiviteten eller återgå till dagsvyn.

I inställningarna kan man ställa in att man inte vill använda inspektionsvyn utan komma direkt in i redigeringsläget.

Context meny införd i dagsvyn:

Genom att trycka länge över en aktivitet i dagsvyn kan man välja att radera eller redigera aktiviteten direkt, eller att lägga till en ny aktivitet. Vill man inte ha den här trycka-länge funktionen kan man slå av den i inställningarna.

Context meny införd i månadsvyn:

Trycker man länge över en dag i månadsvyn kan man välja att lägga till en ny händelse för den valda dagen. Även denna trycka-länge funktion går att slå av i inställningarna.

Datum/tid format ändringar:

Datum- och tidsformat följer numera de val man gjort under inställningar för datum/tid i stället för att följa det land/region som valts i inställningarna
De dialoger (hjul) som används för att välja tid följer numera 24 timmars inställningen för enheten. Dialogen för att välja datum styrs helt av Googles interna programvaror och kan inte påverkas av vår applikation.

Övriga mindre ändringar/förbättringar:

  1. Första bokstaven i meningarna i textfälten i redigeringsvyn får nu automatiskt stor bokstav.
  2. Månadsvyn (den som visar aktiviteter) expanderar nu raderna om det behövs så att all information om helgdag och namnsdagar alltid får plats.
  3. Huvudet i dagsvyn expanderar nu helgdags och namnsdagsinformation så att denna information alltid får plats utan att kortas ner.
  4. I dagsvyn kortas inte längre titel, kalender-info och beskrivning ner, i stället expanderas utrymmet för dagen. Det finns dock en max-längd på 200 tecken för titel respektive beskrivning Denna max-längd kan man ändra i inställningarna.
  5. Röd färg har ändrats till att vara lite mindre intensiv.
  6. En anpassning mot heldagshändelser skapade med Exchange server är inlagd som kompenserar för att exchange servers heldagshändelser ibland slutar under första sekunden in på kommande dygn. Tidigare visades detta som två heldagshändelser.

Comments