Nyheter‎ > ‎

Svensk Kalender Android Version 5.0

posted Apr 18, 2012, 12:13 PM by AppSoftia   [ updated Apr 18, 2012, 12:26 PM ]
Version 5.0 är på utrullning i dagarna.

Nyheter

  1. Stöd för att kopiera/klistra-in händelser (kontext menyer och knappar).
  2. Stöd för att repetera händelser varannan vecka.
  3. Widgetar visar nu dagens händelser med fet stil (går att stänga av i widgetinställningarna).
  4. Widgetar inkluderar nu även pågående händelser, inte bara de som närmast skall starta. Detta får att ställa in i widgetinställningarna.
  5. Nu kan man ställa in om översikten eller den normala vyn skall öppnas när appen öppnas.
  6. Tyskt språkstöd och tyska helgdagar.

Rättningar

  1. En felaktighet när man väljer datum att hoppa till med hjälp av veckonummer är rättat. Nu visas första datumet i veckan korrekt efter val från veckonummer.
  2. Korrigering för att komma runt ett Android 3.X fel som orsakar att tomma rader blir lite väl smala är införd.
  3. Ett fel som uppträdde när man försökte radera/ändra repetitiva händelser på Android 4 är rättat.
  4. Några finska språkliga fel är rättade.
Comments