Nyheter‎ > ‎

Svensk Kalender Android Version 6.0 tillgänglig

posted Jan 1, 2013, 4:43 AM by AppSoftia
Version 6.0 är nu släppt. 

Nyheter och förändringar:
  1. Danskt språk och danska helgdagar/flaggdagar/namnsdagar stöds nu.
  2. Nu styr språket från huvudinställningarna språket för dagars/månaders namn samt veckonumreringen. Detta kan ändras i vår app genom att trycka på meny knappen och ändra under ”Inställningar->Kalender”.
  3. Några enstaka kunder har rapporterat kring felaktig sluttid för händelser. En mindre justering rättar förhoppningsvis till detta sällsynta problem.

Obs: Användning av widgets kräver ibland att appen flyttas till internminnet.

Comments