Nyheter‎ > ‎

Svensk Kalender Android version 7 tillgänglig

posted Jul 14, 2013, 6:11 AM by AppSoftia   [ updated Aug 18, 2013, 11:32 AM ]

AppSoftia AB är stolta över att presentera version 7 av vår applikation. Denna utgåva har en mängd nyheter och förbättringar.

Sammanfattning:

Nyheter:

1. Två påminnelser

2. Moderniserad layout fr.o.m. Android 4 (Aktiveras i inställningarna genom att slå av ”Gammalt användargränssnitt”)

3. Kraftigt förbättrade repetitioner

4. Färg kan väljas för enskilda händelser för Google konton fr.o.m. Android 4.0.3

5. Symboler i dagsvyn för repetition och påminnelser

Förbättringar:

1. Fråga om ”spara” när man trycker på bakåt-knappen

2. Visning av kalenderkonto i dagsvyn kan nu gömmas

3. Inbjudningar man tackat nej till visas inte

4. Snabbare växling mellan månader

Rättade fel:

1. Rättning av sporadiskt problem med dubbelklick

2. Rättningar i sökfunktionen

 

Utförlig beskrivning

Nyheter:

1. Två påminnelser

Nu kan man lägga upp två olika påminnelser per händelse.

2. Moderniserad layout fr.o.m. Android 4

Appens utseende har moderniserats kraftigt, om man kör Android 4 eller senare versioner. Utseendet när man redigerar händelser följer nu till större del standardutseendet hos versionen på operativsystemet. Detta gäller även utseendet för popup-meddelanden. Därför har vår app ett modernare och snyggare utseende på Android 4 och framåt. På äldre versioner är förändringen inte lika stor, även om vi gjort smärre justeringar i utseendet även för dessa versioner.

Vi har också infört en helt ny layout med s.k. ”action bars”. Detta innebär att man får en standardmeny med standardknappar överst på skärmen, snarare än de två knappar för att växla månad/dag som tidigare fanns. Dessutom får man på de flesta enheter även en snabbmeny längst ner på skärmen, som man enkelt kommer åt med tummen när man håller enheten med en hand. På enheter som har en rejält stor skärm där fler val får plats på topplisten (t.ex. surfplattor) placerar Android i stället alla valen på topplisten. Skälet till detta är dels att det finns mer utrymme på topplisten, men även att så stora enheter inte kan hållas och styras enbart med en hand.

Vi vill dock inte påtvinga någon den nya layouten. För att använda det nya gränssnittet (med action bars) måste man slå av ”Gammalt användargränssnitt” i inställningarna. Man kan när som helst ändra tillbaka inställningen igen.

3. Kraftigt förbättrade repetitioner

En mängd nya varianter av repetitioner är införda. Bland annat repetition veckovis på utvalda veckodagar. Avslut av repetition kan specificeras som datum eller som antal repetitioner. Nu kan alla skiftarbetare lägga in upp sina scheman med hjälp av vår app, oberoende av hur arbetspassen ser ut.

4. Färg kan väljas för enskilda händelser för Google konton fr.o.m. Android 4.0.3

Individuella händelsefärger kan nu väljas när man använder Google kalenderkonton på enheter som kör Android 4.0.3 eller senare. Detta fungerar tyvärr inte för övriga kontotyper såsom ”PC sync”, ”Facebook”, ”Samsung” etc., eftersom bara Google har implementerat händelsefärger.

Google kalender har tyvärr även vissa begränsningar:

a.     Man kan bara välja mellan Googles förvalda händelsefärger, inte lägga in helt egendefinierade färger.

b.     När man satt en individuell färg på en händelse finns det inget sätt att från en Android enhet återställa till ”standardfärgen” för kontot. För att återställa måste man i stället skapa en ny händelse med samma kalenderdata men utan någon händelsefärg.

Möjligheten till individuella färger för Google kalenderkonton kan slås av i inställningarna om så önskas.

5. Symboler i dagsvyn

Symboler i dagsvyns högerkant visar nu om en händelse är återkommande och om den har påminnelser. Dessa symboler kan slås av i inställningarna om så önskas. 

Förbättringar:

1. Fråga om ”spara” när man trycker på bakåt-knappen

Nu visas en dialog med fråga om man vill spara, när man ändrat en händelse eller kalenderinställningar och därefter trycker på bakåt-knappen.

2. Visning av kalenderkonto i dagsvyn kan nu gömmas

Visningen av den numeriska kalenderidentiteten i dagsvyn är numera borttagen. En del kunder vill dock inte se kalenderkontot alls här. Därför finns nu en ny inställning med vilken man kan slå av visningen av kalenderkontot från dagsvyn.

3. Inbjudningar man tackat nej till visas inte

Numera visas inte möten som kommit som inbjudning om man tackat nej. Observera att Facebook inte följer kalenderstandarden i detta avseende: Facebookkalendern presenterar inte information för Androidsystemet som gör det möjligt för oss att se om man tackat nej eller inte. Vår app hanterar för närvarande inte att svara på inbjudningar. Vi visar inte heller ”status” för en inbjudning med personer som bjudits in. Däremot visas händelser man bjudits in till, såvida man inte tackat nej till dessa.

4. Snabbare växling mellan månader

Vi har snabbare upp tiden det tar att växla månad till månad eller att växla dag till dag. Växlingen mellan månader går nu nästan dubbelt så fort.

5. Övrigt

Ett antal ytterligare smärre justeringar och förbättringar har också gjorts.

Rättade fel:

1. Rättning av sporadiskt problem med dubbelklick

Dubbelklick för att byta mellan stor och lite månadsvy kunde i vissa fall göra att man hamnade i dagsvyn direkt efter skiftet av månadsvy. Detta fel är nu rättat.

2. Rättningar i sökfunktionen

I sökvyn rullas vyn numera antingen framåt eller bakåt till positionen för dagens datum när man trycker på hemknappen. Tidigare kunde man bara rulla bakåt när man tryckte på knappen.

Comments