Svensk fotokalender - bruksanvisning

Om denna beskrivning

Välkommen till Svensk fotokalender. Vi hoppas du får både nytta och nöje med vår app.

Vi hoppas att appen i möjligaste mån är självinstruerande, lätt och intuitiv att använda, även om vi rekommenderar alla att läsa denna bruksanvisning. Ingen app är så enkel att använda att det inte finns viktig information att hämta genom att läsa tillhörande dokumentation.

Användare som sedan tidigare är vana att använda bilder, filmer och kalenderprodukter i sin iOS-enhet kommer man att känna igen sig. Kanske sådana användare inte behöver läsa så mycket i detta dokument. Mycket av det som beskrivs här handlar om hur man använder en kalenderprodukt på sin iOS-enhet rent allmänt, t.ex. hur man ställer in konton i sin iOS enhet och var kalenderinformationen i dessa konton lagras. Sådan information har egentligen ingenting med vår app att göra, men man behöver en förståelse för detta vid användning av kalender-appar.

När du studerat hela denna bruksanvisning rekommenderar vi att du använder vår utförliga innehållsförteckning för att snabbt söka och navigera efter den information du söker. Innehållsförteckningen är medvetet utformad att vara mycket omfattande och består av länkar som leder dig direkt till det relevanta avsnittet.

Denna dokumentations skärmbilder är gjort med iPhone 5, iPhone 6 och iOS 8 eller senare. Naturligtvis fungerar vår app bra även för iPhone 4S och för iPad.

Contents

 1. 1 Om denna beskrivning
 2. 2 Nomenklatur och begrepp
  1. 2.1 Kalenderkonto
  2. 2.2 Aktivitet
 3. 3 Hur din information med iOS kalenderkonton (viktigt)
 4. 4 Vyn för bildöversikt
 5. 5 Månadsyerna "medel" och "stor"
 6. 6 Månadsvyn översikt ("liten")
 7. 7 Byta månad
 8. 8 Helskärmsvisaren för bilder och filmer
  1. 8.1 Byte av bild/film
  2. 8.2 Göm/visa kontroller (enkel-klick)
  3. 8.3 Fyll hela skärmen (dubbel-klick)
  4. 8.4 Zooma/flytta
   1. 8.4.1 Zooma/flytta med AirPlay-ansluten enhet
  5. 8.5 Rotera
  6. 8.6 Spela/pausa/positionera i en film
  7. 8.7 Visning på en extern skärm (AirPlay)
   1. 8.7.1 AirPlay problemsökning
  8. 8.8 Verktygslistens kontroller - helskärmsvisaren
   1. 8.8.1 Föregående, Nästa
   2. 8.8.2 Gå till ingångsbild
   3. 8.8.3 Rotera
   4. 8.8.4 Information
   5. 8.8.5 Förflyttning inom film
 9. 9 Dagsvyn
 10. 10 Verktygslistens kontroller - huvudvyer och dagsvy
  1. 10.1 Huvudvyer
   1. 10.1.1 Föregående, Nästa
   2. 10.1.2 Idag
   3. 10.1.3 Val av huvudvy
   4. 10.1.4 Hoppa
  2. 10.2 Dagsvy
   1. 10.2.1 Föregående, Nästa
   2. 10.2.2 Idag
   3. 10.2.3 Gå till ingångsdag
   4. 10.2.4 Hoppa
   5. 10.2.5 Val av typ av dagsvy
 11. 11 Menyfunktioner
  1. 11.1 Menyvalet "Kalendrar"
   1. 11.1.1 Vad är kalenderkonton (viktigt att veta!)
   2. 11.1.2 Ställa in kalenderkonton
  2. 11.2 Menyvalet "Sökning"
  3. 11.3 Menyvalet "Huvudinställningar"
  4. 11.4 Menyvalet "Support och dokumentation"
 12. 12 Brickan på applikationens ikon kan visa dag inom månad eller veckonummer
 13. 13 Globala inställningar
  1. 13.1 Inställningar för Svensk fotokalender
   1. 13.1.1 Kontakter
   2. 13.1.2 Kalendrar
   3. 13.1.3 Bilder
   4. 13.1.4 Notiser
   5. 13.1.5 Använd mobildata
   6. 13.1.6 Aktivera bilder & filmer
   7. 13.1.7 Visa delade iCloud media
   8. 13.1.8 Ladda bilder med mobildata
   9. 13.1.9 Ladda filmer med mobildata
   10. 13.1.10 Ladda bilder enbart med Wi-Fi
   11. 13.1.11 Ladda filmer enbart med Wi-Fi
   12. 13.1.12 Visning på månadsvyers rader
   13. 13.1.13 Visning överst i dagsvyn
   14. 13.1.14 Visa duplikat
   15. 13.1.15 Bläddring förbi periodgränser
   16. 13.1.16 Spela AirPlay-filmer med enheten
   17. 13.1.17 Visa aktiviteter
   18. 13.1.18 Visa månfaser
   19. 13.1.19 Visa veckonummer
   20. 13.1.20 Göm aktiviteters sluttider
   21. 13.1.21 XL typsnitt i stor vy
   22. 13.1.22 Helgdagar, flaggdagar mm
   23. 13.1.23 Namnsdagar
   24. 13.1.24 Visa hela svenska kyrkoåret
   25. 13.1.25 Visa flagga för flaggdagar
   26. 13.1.26 * framför dagar med akt.
   27. 13.1.27 Tid
   28. 13.1.28 Påminnelse 1
   29. 13.1.29 Påminnelse 2
   30. 13.1.30 Dagar med akt. är gråfärgade
   31. 13.1.31 Visa akt. ej namnsdagar
   32. 13.1.32 Ikonen visar
   33. 13.1.33 Månadsbyte med fingersvep
   34. 13.1.34 Kont. tid sveprörelser
   35. 13.1.35 Kont. tid knappar
   36. 13.1.36 2 min. uppdat.intervall
  2. 13.2 Inställning av kalenderkonton
   1. 13.2.1 Steg 1: Öppna de globala inställningarna
   2. 13.2.2 Steg 2: Leta upp inställningarna för E-post, kontakter, kalendrar
   3. 13.2.3 Steg 3: Ställ  in konton (lägg ev till nya) så att din enhets olika kalenderprogram kan hantera dessa.
   4. 13.2.4 Steg 4: Leta nu upp raden som heter "Hämta nya data"
   5. 13.2.5 Steg 5: Välj hur ofta du vill din iPhone/iPad/iPod skall "synka" data med din kalenderserver
   6. 13.2.6 Steg 6: Se över hämtningsintervall för dina konton
   7. 13.2.7 Steg 7: Ställ in "Förvald kalender"
   8. 13.2.8 Steg 8: Ställ in hur långt tillbaka i tiden du vill synkronisera dina aktiviteter
   9. 13.2.9 Steg 9: Verifiera först med Apples egen kalender-app
   10. 13.2.10 Steg 10:  Starta vår app och välj dina nya kalenderkonton
   11. 13.2.11 Steg 11: Gå tillbaka från kalenderinställningarna
   12. 13.2.12 Steg 12: Vänta upp till det intervall du ställt in i steg 5 ovan


Nomenklatur och begrepp

Kalenderkonto

I denna beskrivning använder vi ibland begreppet "kalenderkonto" för att beteckna en viss "kalender" inom ett visst "konto" i din iOS-enhet. Exempel på ett kalenderkonto är kalendern "Hem" i ditt iCloud-konto. Apple brukar kalla "kalenderkonto" enbart för "kalender". Vi skriver "kalenderkonto" där vi vill undvika sammanblandning med själva kalender-apparna som också bara kallas "kalender" ibland. Apples egen kalender-app heter ju just "Kalender".

Aktivitet

En aktivitet är på Apple-språk en anteckning/notering/möte eller något liknande som finns lagrat i dina kalenderkonton. Oftast skapar du dessa själv, även om vissa kalenderkonton, t.ex. födelsedagskontot skapas automatiskt på ett annat sätt.

I andra system, t.ex. Android kallas oftast aktiviteter i stället för händelser. På engelska heter det "event" i de flesta system.

I denna bruksanvisning försöker vi hålla oss till ordet "aktivitet", även om vi kanske ibland lite slarvigt kan skriva "händelse" ibland.

Övergripande beskrivning, uppstart och lister

Vår app är en unik kombination av ett fotoalbum och en kalenderapplikation. 

Med vår app hittar du snabbt och effektivt de bilder och filmer du tagit på bemärkelsedagar, viktiga helgdagar etc. Du kan med våra utförliga valmöjligheter i inställningarna kontrollera om du även vill se delade iCloud-bilder/filmer samt kontrollera när dessa delade media skall laddas, för att minimera dina datakostnader. Den innehåller många olika sätt att visa dina bilder och filmer, t.ex. helskärm, fyll hela skärmen, på Apple TV etc. 

Appen har samtidigt alla de funktioner man förväntar sig av en fullgod ersättare för en papperskalender. Du kan se dina egna synkade aktiviteter (möten mm), månfaser, helgdagar, flaggdagar, hela svenska kyrkoåret, mors dag, FN-dagen och mycket mer.

En viktig ledstjärna för oss är att erbjuda maximal överblick med möjlighet att se alla detaljer genom att fördjupa sig. Samtidigt är utrymmet på telefoner och surfplattor begränsat till relativt små bildskärmar. Denna princip gör att vi ibland väljer små men läsbara typsnitt, även om vissa typsnitt kan göras större i våra inställningar.

Principen för färgmarkering med gul eller cyan färg i vår app är enkel. Gul färg betyder "idag", cyan färg betyder "där jag senast gick in".

När programmet startar kommer man automatiskt till dagens datum i månadsvyn för detaljer (vyn kallar vi "medel"). Månadsvyn visar dig månadens samtliga dagar, med tillhörande information om bilder och filmer i din enhet, namnsdagar, kalenderaktiviteter m.m. Så här kan en typisk normal månadsvy som visar dina bilder, filmer och aktiviteter se ut:

 

Alla kalendrar inom enhetens konton kan användas med vår app, precis som man kan använda dessa med Apples egen kalender-app. Informationen lagras i båda fallen i dessa kalenderkonton, ingenting lagras i kalender-apparna. Man kan till exempel använda iCloud-kalendrar, Google kalenderkonton, använda Outlook-konto eller CalDav-baserade kalendrar.

I första bilden ovan har aktiviteterna från olika kalenderkonton olika färger. Till exempel kan din partners kalenderkonton vara inställda att visas med blå färg. Färg och stil bestämmer användaren själv när man väljer kalenderkonton (se avsnittet " Meny")

Om man klickar på övre halvan av utrymmet för en specifik dag kommer man till en dagsvy som visar mer detaljer om de aktiviteter (möten födelsedagar mm.) som du har i dina kalenderkonton. 

Dagens datum är markerad med en gul bakgrund i vänster del av fältet för dagen, ifall "idag" finns i synfältet. I och med att man tittar i dagsvyn blir dagen markerad som "aktiv" dag i månadsvyn med en cyan bakgrund i vänster del av fältet för dagen i månadsvyn. På det sättet vet du var du senast var inne och kikade på en specifik dag. Om dagen du senast inspekterade samtidigt är "idag", visas en blandning mellan gul och cyan färg.

Markering av bilder och filmer fungerar på liknande sätt i bildöversiktsvyn. Bilder/filmer tagna "idag" markeras med gul färg, den bild/film man senast inspekterade får cyan färg. I de vyer där dagens datum tydligt markeras med gul/cyan färg visas däremot enbart den cyanaktiga färgen på bilder/filmer för att markera vilken av bilderna inom dagen man senast inspekterade. 

Klickar man på en bild/film öppnas automatiskt helskärmsvisaren för bilder/filmer. Från denna helskärmsvisare kan man även visa bilder/filmer på en extern AirPlay-ansluten enhet, t.ex. på en Apple TV. Så här kan helskärmsvisaren se ut:



Det finns fyra olika varianter av månadsvyer: Bildöversikt, "stor", "medel" eller "liten". Bildöversikten visar dig de bilder och filmer som tagits för den kalendermånad du inspekterar. Vyn "liten" (även kallad "översiktsvyn") visar i grundläget inga aktiviteter eller bilder/filmer, även om man kan ändra så att dina aktiviteter kan visas även i denna vy. Denna översiktsvy ger en däremot en mycket bra överblick över en hel månad och dess helg/namn/flagg dagar och på vilka dagar det finns bilder/filmer. 

Vyerna "medel" (även kallad "normala månadsvyn" och "stor" (även kallad "stora månadsvyn") visar två olika storlekar av månaden med dess bilder/filmer/aktiviteter/möten. Vilken man vill jobba med är en fråga om tycke och smak, man kompromissar mellan överblick och läsbarhet. Man byter variant av vy genom segmentväljaren längst ner i verktygslisten.

Överst i månadsvyn finns en huvudlist som visar den månad och år som just nu visas. Här visas även en symbol för att snabbt hoppa till valfritt datum, samt en meny som innehåller sökfunktioner mm. På bottenlisten finns två knappar för att stega en månad framåt eller bakåt. Man kan även svepa med fingret åt höger eller vänster över en månadsvy för att byta månad. Gör man på detta sätt hamnar man dessutom överst i nästa månad respektive längst ner i föregående månad. Tanken här är att man skall kunna vandra vecka för vecka framåt eller bakåt genom att scrolla inom nuvarande månad eller genom att hoppa till nästa. Slutligen kan symbolen som ser ut som ett hus användas för att hoppa direkt till "idag", oberoende av i vilken månad man befinner sig.

Svepning är när man drar horisontellt med fingret över skärmen. Observera att iOS har två sätt att "svepa"; man kan dra snabbt och långt med ett finger, eller att dra väldigt långsamt en kort sträcka. Det senare sättet fungerar bäst med vår produkt, eftersom man inte riskerar att rulla vyn upp/ner i stället för att byta månad med denna fingerrörelse. Du kan läsa om dessa två sätt att röra fingret i Apples dokumentation.

Klickar man på menysymbolen på topplisten får man tillgång till många saker, t.ex. hur man väljer kalendrar, kommer åt denna manual etc. Så här ser det ut om man öppnar menyn:


Hur din information med iOS kalenderkonton (viktigt)

Våra kalenderprodukter lagrar inte någonting inne i sig själva. De varken raderar, skapar eller modifierar någonting av det du skrivit in på eget initiativ, sådant sker enbart när du själva redigerar/skapar/raderar aktiviteterna. Detta kan göras antingen med vår app eller med andra appar, t.ex. med Apples egen kalender app. Vår appar lagrar i stället aktiviteterna i de kalenderkonton som helt sköts av ditt operativsystem (iOS). Därmed är det helt och hållet iOS från Apple som både synkar och lagrar dina aktiviteter. På detta sätt är du helt oberoende av vår app vid hanteringen av dina aktiviteter. Du kan precis lika gärna använda Apples egen kalender-app för att jobba med de aktiviteter du skrivit in med vår app, som att använda vår app. Detta ser vi som en stor fördel för våra kunder, vi låser inte fast kunderna att fortsätta använda vår app. Om du skulle förlora dina aktiviteter är därför inte vår app inblandad i detta, det är ju iOS som sköter lagringen.

När du börjar använda en kalenderprodukt är det viktigt att du vet vilket kalenderkonto (i iOS) du använder och vilka slags egenskaper detta konto har. Det är ju bland dessa konton man väljer "välj kalenderkonto" med vår app. Det är viktigt att känna till om kontot "synkar" med omvärlden eller inte. Det är också viktigt att du har ställt vilket som är ditt "Förvald kalender" för dina nya aktiviteter. Detta ställs in under inställningarna för "E-post, kontakter, kalendrar" i iOS huvudinställningar.

De konton som synkar med omvärlden är iCloud-konton, Gmail-konton och Outlook-konton. Det finns även ett "lokalt konto" som inte synkar med någonting alls utanför enhetens eget minne. Vi rekommenderar inte att någon använder konto av lokal typ, eftersom man förlorar alla aktiviteter när man raderar eller förlorar sin telefon. Vi själva tyvärr inte göra mer än att uppmana att undvika lokalt konto, det är alltid användaren själv som själv bestämmer och väljer kalenderkonton från de typer som iOS erbjuder.

När vår app installeras aktiveras automatiskt den kalender inom det konto som du redan har inställt som "Förvald kalender" i dina huvudinställningar. Troligen är detta det konto och den kalender som du redan sedan tidigare valt att använda för dina aktiviteter. Vår app aktiverar även kalenderkontot för kontaktbokens födelsedagar om detta är möjligt.

Det är ändå mycket viktigt för dig att man vet var och hur dina aktiviteter lagras, och hur synkronisering/lagring av dina aktiviteter fungerar inom detta konto. Kanske användaren av vår app inte funderat över detta tidigare. I så fall är det dags att sätta sig in i detta. Om man har ett felaktigt val av "Förvald kalender" eller om man vill använda ett annat konto, måste man justera/skapa sitt konto med tillhörande kalendrar i iOS huvudinställningar. Hur man skapar konton och hur man ställer in förvalt konto beskrivs i kapitel "Inställning av kalenderkonton" i denna bruksanvisning.

Vyn för bildöversikt

I månadsvyn "bildöversikt" ser man månadens bilder och filmer i en översikt, sorterade i datumordning efter när bilden/filmen var tagen. De som är tagna "idag" markeras med gul färg. Klickar man på en bild/film öppnas automatiskt helskärmsvisaren för bilder/filmer. Den bild/film man sist gick in på markeras med en cyan färg.



Månadsyerna "medel" och "stor"

Dessa vyer visar kalenderinformation med detaljer för hela månaden, såsom tagna bilder/filmer, namnsdag, veckonummer, helgdagars namn, veckonummer och flaggdagsinformation. Jämna veckor visas med en ljust grå-blå bakgrundsfärg, medan udda veckor visas med en vit bakgrund. På detta sätt ser man enkelt skillnad på veckorna i denna vy, när man scrollar upp och ner i den aktuella månaden. Dessutom syns även upp till fem av dagens aktiviteter från iPhones vanliga kalender i ett litet, men läsbart format. Användaren får på det här viset en snabb och bra överblick över dagarnas aktiviteter. Nedan ser du ett exempel på medelvyn respektive den stora vyn.


     

Aktiviteterna visas i sex fält, organiserade i en vänsterkolumn med tre fält och en högerkolumn med ytterligare tre fält. Aktiviteterna sorteras i tidsordning efter aktivitetens startdatum. De första fyra aktiviteterna läggs i vänsterkolumnen, de tre sista i högerkolumnen. Finns det fler än fem aktiviteter finns en markering "..." i det sista sjätte fältet för dagen.

En aktivitet kan vara en födelsedag, en heldagsaktivitet eller en vanlig tidsbestämd aktivitet. Födelsedagarna som visas är de du lagt in som födelsedagar i din enhets kontaktbok. Aktiviteter som sträcker sig över flera dagar syns förstås också här, eftersom alla aktiviteter som på något sätt berör dagen syns. Sådana aktiviteter visas med tidsinformation av typen "........ - 02:00" för aktivitet som börjar före aktuell dag. Om hela dagen täcks av flerdagsaktiviteter visas i stället tiden "........ - ........"
Bilder och filmer som är tagna en viss dag syns i dessa vyerna på den aktuella dagen. De visas med en rull-list, man kan rulla igenom alla bilder/filmer för dagen.

För att se samtliga av dagens aktiviteter klickar man på den övre delen av dagen där aktiviteterna finns och gå därigenom in i dagsvyn (se nedan). Klickar man på en bild/film öppnas automatiskt helskärmsvisaren för bilder/filmer.

Om du vänder din enhet i liggande läge blir det mer utrymme för text i varje fält för en aktivitet.

Månadsvyn översikt ("liten")

Med denna översiktsvy visas översikten över en hel månad. I detta läge får alla dagar i hela månaden plats att visas i din enhet i stående läge, utan att du behöver förflytta vyn upp eller ner. Överblicken blir då maximal, men på bekostnad av utrymme för aktiviteter och för storlek på typsnitt. Med denna vy hittar du snabbt hur helgdagar m.m. fördelar sig över veckorna för hela månaden.

Här visas normalt inga aktiviteter från iPhones kalender, det går inte att få så bra överblick över dessa med det lilla utrymme som varje dag får när hela månaden skall visas. I appens inställningar kan man dock ändra så att varje dag som har en eller flera aktiviteter en lite mer gråblå bakgrund. På detta sätt vet man snabbt om dagen är helt fri från bokningar.

För varje dag som innehåller bilder eller filmer visas här enbart en röd kamerasymbol för att markera detta innehåll. Det begränsade utrymme tillåter inte att bilder/filmer visas i denna vy.


Om man så önskar, kan man ändra i inställningarna för appen så att man i stället visar aktiviteter komprimerat i översikten. Dock stödjer vi inte att visa andra färger än svart för kalenderkontonas aktiviteter som visas i översikten. Utrymmet för aktiviteter är relativt begränsat, eftersom vi vill rymma hela månaden utan att behöva "rulla ner" i denna vyn. Inställningen ändrar man i "Globala inställningar" för vår app, inställningen heter "Visa akt., ej namnsdagar". I kapitlet "Globala inställningar" nedan kan du se hur du hittar till vår apps inställningar som du når via telefonen/plattans huvudinställningar. När man använder översikten på detta vis kan det se ut så här:




Det går att klicka på en dag och gå in i dagsvyn även i denna variant av månadsvy, men man får ha små fingrar för att träffa rätt... Tanken är att det skall vara möjligt, om än inte så praktiskt att titta in i en specifik dag. Har man svårt att träffa rätt på en dag växlar man förstås i stället till detaljerad månadsvy.

Byta månad

I samtliga fyra huvudvyer kan man byta månad genom att klicka på framåt/bakåt knapparna i den nedersta listen för att stega till samma del av månaden följande eller föregående månad. Som alternativ kan man använda s.k. sveprörelser, dvs dra med ett finger horisontellt till höger eller vänster, för att byta månad och antingen gå till början av nästa månad eller slutet av föregående månad. Var försiktig så att vyn inte scrollas upp/ner samtidigt som du drar med fingret horisontellt, annars biter inte sveprörelsen. Observera att iOS stödjer två typer av sveprörelser. Dels en snabb lång förflyttning, dels en mycket kort förflyttning med fingret. Med vår app passar ofta den senare bäst.

Svepningar höger/vänster kan ibland upplevas lite svåra att använda eftersom man även kan rulla bilderna höger/vänster i samma månadsvyer. Därför går det att stänga av svepningar för månadsbyten i inställningarna om detta upplevs som ett bättre alternativ. Ett annat alternativ är att ta för vana att alltid "svepa långt" över bottenlisten. Denna yta ligger aldrig "i konflikt" med någon annan finger-rörelse.

Man kan även ställa in beteendet för var i nästa/föregående månad man skall hamna vid månadsbyte, både för knapparna och sveprörelserna. Läs mer om detta i avsnittet för våra inställningar.

Helskärmsvisaren för bilder och filmer

I denna vy kan du bläddra bland dina bilder och filmer en och en.  Ofta är det en fördel att använda sin enhet i liggande läge i denna vy, eftersom bilder ofta är längre på bredden än på höjden.



Här finns en massa fina inbyggda funktioner för att visa dina bilder på olika sätt.

Byte av bild/film

Det absolut smidigaste sättet att bläddra bland bilder och filmer i denna vy är att använda horisontella sveprörelser. Bilderna/filmerna är alltid sorterade i tidsordning. 

Genom att använda bottenlistens pilknappar kan du också växla till föregående/nästa bild/film. 

Göm/visa kontroller (enkel-klick)

Genom att trycka snabbt en gång på skärmen växlas visning av toppen- och bottenlisten. Det är ofta behagligt att enkel-klicka och därmed gömma dessa lister och inspektera en bild med en svart bakgrund när man inte ser dessa kontroller. Man kan ändå alltid växla bild med fingersvepningar även i detta läget.

Fyll hela skärmen (dubbel-klick)

Ofta vill man utnyttja hela skärmens yta för att visa en bild, även om det innebär att man beskär bilden antingen i höjdled eller i sidled. På så sätt slipper man svarta "sorgkanter" runt sina bilder. Genom att trycka snabbt två gånger på skärmen växlar man till läget som fyller hela skärmen (med dolda kontroll-lister). Trycker man snabbt två gånger igen växlar man tillbaka till det normala läget.

Läget att fylla hela skärmen anpassar sig individuellt för varje skärm som bilderna visas på. Denna finess är vi extra stolta över. Om man t.ex. visar bilder på en Apple TV via AirPlay, blir bilden precis lagom inzoomad att fylla hela skärmarna i detta läget på olika sätt för iPhone/iPad-skärmen och på den externa Apple TVn, såvida inte båda skärmarna har samma bredd/höjd-förhållande. 

Även i läget när hela skärmen är fylld och kontroller-listerna samtidigt är dolda, kan man växla bild med fingersvepningar. Detta är praktiskt när man "visar bilder". Speciellt är detta användbart när man samtidigt visar sina media via AirPlay på en extern stor skärm, t.ex. en Apple TV.

Zooma/flytta

Man kan zooma bilder/filmer med de vanliga zoom-rörelserna på bilden då man nyper ihop eller öppnar upp med två eller tre fingrar (detta kallas "pinch" på engelska). Man kan även flytta centrum av bilden när man zoomat in, genom att dra bilden med ett finger. 

Zooma/flytta går dock inte att göra när man växlat till läget som fyller hela skärmen, man måste först gå ut ur detta läge. När man byter bild/film går man tillbaka till icke-inzoomat läge.

Zooma/flytta med AirPlay-ansluten enhet

Zoomning/flyttning utförs både på iPad/iPhone och på en AirPlay-ansluten Apple TV. Detta görs samtidigt när man zoomar med fingrarna på sin iPhone/iPad-skärm. Man kontrollerar därmed zoomning/förflyttning från sin iPad/iPhone-skärm samtidigt både för iPad/iPhone och för den anslutna Apple TVn. Detta är väldigt smidigt och praktiskt om man vill presentera något närmare i detalj för fler personer som betraktar Apple TVn. Man kan t.o.m. zoom  in och förflytta sig i en spelande film, om man använder vår app till att visa film både på den egna enheten och på Apple TVn. För att använda vår app för visningen av film på flera skärmar samtidigt behöver man ändra en inställning i vår app (se avsnitt om inställningar). Förinställningen vid installation är att i stället använda iOS egen inbyggda funktion för att spela filmer enbart på den externa bildskärmen, när filmer spelas upp och en sådan extern bildskärm samtidigt finns tillgänglig. Detta är vår förvalda inställning, eftersom det prestandamässigt blir bättre och mindre "ryckigt" att spela film enbart på en skärm i taget.

Rotera

Man kan rotera en bild vid behov, ifall den är tagen med fel läge för stående/liggande. Rotation kan göras på två sätt:

1. Med rotations-ikonen på bottenlisten

2. Med rotations-rörelse med två eller flera fingrar på skärmen. Detta kan dock vara lite svårt att rotera eftersom iOS ibland misstolkar rörelsen som förflyttning/zoomning i stället för rotation.

Rotering sker även på en ansluten extern AirPlay-skärm, när en sådan är ansluten.

Spela/pausa/positionera i en film

Vid uppspelning av film kan man kontrollera filmuppspelningen på följande sätt:

1. Börja spela filmen genom att trycka på spela-knappen mitt på skärmytan på iPad/iPhone. Då döljs automatiskt botten/topp-lister samt spela-knappen, så att bara filmen syns.

2. Man stoppar filmuppspelningen genom att klicka en gång mitt på skärmen på iPad/iPhone när filmen spelas.

3. Positionering i filmen sker med den "slider" som finns på bottenlisten. Positionering sker alltså alltid när filmen är pausad, därefter får man starta uppspelningen igen.

Om iOS egen inbyggda funktion för att spela filmer enbart på den externa bildskärmen används (den är förvald i våra inställningar), kan man även spela/pausa/positionera i en film med en extern fjärrkontroll kopplad till sin Apple-TV.

Det går också att kontrollera uppspelningen i Apples kontrollcenter för din enhet. Kontrollcentret öppnas genom att dra uppåt från nederkanten av skärmen, oberoende av vilken app som för närvarande används på din enhet.

Visning på en extern skärm (AirPlay)

Som redan nämnts ovan kan man även visa bilder/filmer på en AirPlay-ansluten extern enhet, typiskt en Apple TV. Man slår på/av denna visning från Apples kontrollcenter. Observera att man måste slå på även "skärmdubblering" för att vår app skall visa bilder/Filmer på den externa enheten, även om vår app optimerar höjd/bredd/zoom för det den visar på den externa skärmen. Det handlar därför inte om en ren speglingsfunktion när du använder vår app. 

Så här slår man på AirPlay-visning:

1. Se till att din AirPlay-enhet (t.ex. Apple TV) är påslagen och ansluten till samma nätverk som din egna iPhone/iPad.

2. Dra uppåt med fingret från botten av skärmen på din iPhone/iPad. Då öppnas kontrollcentret.

3. Om du nu har kontakt med din AirPlay-enhet visas denna enhet när du trycker på knappen "AirPlay" i kontrollcentret. Till exempel kan där stå "Apple TV" om du valt detta namn för en Apple TV som är ansluten på samma nätverk.

4. Slå på "skärmdubblering".

5. Gå in i vår app igen. När du går in i helskärmsvisaren visas bilden/filmen även på din AirPlay-anslutna enhet. När du använder vår app utanför helskärmsvisaren visas i stället bilden för vår apps ikon.

Följande två bilder visar förfarandet:

  


Förfarandet att man även måste slå på speglingen vid användning av vår app är en begränsning som satts av Apple för utvecklare av tredjepartsapplikationer, det är ingenting vi kan påverka.

AirPlay problemsökning

Tyvärr är AirPlay ibland krångligt, vare sig man använder vår app eller inte. Det krävs bra och snabbt Wi-Fi nätverk med bra täckning och bandbredd, speciellt för filmvisning. Därtill händer då och då att AirPlay plötsligt kopplar ifrån den externa enheten utan orsak, även detta oberoende av om man använder vår app eller någon annan app för att visa bilder och filmer.

För det mesta får man ordning på AirPlay-anslutningen igen genom att upprepa anslutningsförfarandet, eventuellt efter att först ha slagit av Wi-Fi och därefter slå på Wi-FI igen. I sällsynta fall kan vår app behöva startas om. Hjälper inget annat kan man prova att starta om hela enheten.

Vi vill betona att inga av dessa problem verkar vara orsakat av vår applikation utan "fenomen" som iOS dras med.

Verktygslistens kontroller - helskärmsvisaren

Så här ser bottenlistens olika kontroller ut som används vid helskärmsvisning av bilder/filmer. I kapitlen nedan förklaras dessa kontroller i detalj.



Föregående, Nästa

Pil-knappen längst till vänster i bottenlisten används för att växla föregående bild eller film. Pil-knappen längst till höger i bottenlisten används för att växla nästa bild eller film. Men det är oftast smidigare att använda sveprörelser till detta i stället.

Gå till ingångsbild

Knappen med två horisontella pilar vända mot varandra används för att automatiskt bläddra tillbaka till den bild/film som var den första man kom till från överliggande vy.

Rotera

Knappen med två halvcirkelformade pilar vända mot varandra används för att rotera bilden/filmen.

Information

Knappen med ett inringat "i" används för att få fram mer information om bilden/filmen. Här kan man få fram datum för bilden/filmen, en karta för platsen, typ av media etc.

Förflyttning inom film

Med denna "slider" kan man förflytta sig inom en film. "Slidern" visas bara om aktuellt media som visas är en film.

Dagsvyn

Denna vy når man genom att klicka med fingret på den övre delen av fältet för en viss dag i månadsvyerna "liten" eller "stor". Man kan även gå in här genom att klicka på raden för en dag i vyn "liten".  

Dagsvyn har två lägen. Det ena är ett läge som visar dagens bilder som en rullande vy ihop med dagens aktiviteter. Det andra läget är en bildöversiktsvy över dagens bilder, liknande den månadsvy som visar hela månadens bilder. Man byter mellan dessa två lägen i dagsbyn med segmentväljaren på bottenlisten.

Allra överst i denna vy visas generell information om dagen, så som månfas, helgdagsinformation, veckodag etc.

Genom att utföra sveprörelser, eller genom att trycka på pilarna på bottenlisten, kan man byta till nästa/föregående dag direkt, utan att först behöva gå ut till ovanliggande månadsvy. 

Dagsvyn visar även de bilder och filmer som tagits denna dag. Det går att rulla höger/vänster genom dessa bilder och därigenom bläddra. Klickar man på en bild/film öppnas automatiskt helskärmsvisaren för bilder/filmer. Den bild/film man sist gick in på markeras med en cyan färg. 

Under bilder och filmer visas en tabell över samtliga aktiviteter för en dag. Förutom aktivitetens titel visas även tidsinformation, plats för aktiviteten och vilken kalender aktiviteten tillhör. I exemplet nedan har olika kalenderkonton olika färger. Till exempel kan din partners kalenderkonton vara rödfärgade med kursiv stil. Färg och stil bestämmer användaren själv när man väljer kalenderkonton (se annat avsnitt nedan):


Klickar man på raden för en aktivitet kan man visa alla detaljer om aktiviteten, och även redigera eller radera aktiviteten, på precis samma sätt som med iPhones inbyggda kalender.

Genom att klicka på + knappen i övre högra delen av dagsvyn kan man skapa nya aktiviteter. På listen längst ner finns förutom möjlighet att byta dag även knappar för att gå dill "idag", gå till ingångsdagen, samt en knapp för att hopp till valfritt datum.

Verktygslistens kontroller - huvudvyer och dagsvy

Huvudvyer

Så här ser bottenlistens olika kontroller ut som används vid månadsvyerna.


I kapitlen nedan förklaras dessa kontroller i detalj.

Föregående, Nästa

Med pilsymbolerna kan du bläddra till föregående/nästa månad.

Idag

"Idag" knappen, som ser ut som ett hus, används för att med ett enda tryck bläddra huvudvyn till dagens datum.

Val av huvudvy

Med segmentväljaren väljer du typ av månadsvy. Du kan välja tre olika vyer som innehåller aktiviteter, samt gå in i bildöversikten. 

Vyerna är:

1. hel månadsöversikt utan aktiviteter ("liten")

2. medelstor månadsvy med mer detaljer ("medel")

3. stor månadsvy med större typsnitt (stor)

4. bildöversikten som visar månadens bilder och filmer

Hoppa

Med knappen "Hoppa" kan man enkelt förflytta sig vart som helst i kalendern. Man får upp en ny vy för att välja datum, där man överskådligt ser/väljer från såväl månader/år/dag som från veckonummer eller namn på veckodagen. Den här datumväljarvyn är även perfekt för att snabbt se vilket datum en viss vecka infaller på. När man väl är inne i hoppa-vyn kan man ställa om hjulen för att välja datum till "idag" genom att trycka på hussymbolen.

Dagsvy

När man är i dagsvyn finns snarlika kontroller på bottenlisten som ser ut så här:

I kapitlen nedan förklaras dessa kontroller i detalj.

Föregående, Nästa

Med pilsymbolerna kan du bläddra till föregående/nästa dag utan att behöva gå tillbaka till en huvudvy.

Idag

"Idag" knappen, som ser ut som ett hus, används för att med ett enda tryck bläddra dagsvyn till dagens datum.

Gå till ingångsdag

Man går alltid in i dagsvyn från någon viss dag i en av huvudvyerna. Från dagsvyn kan man bläddra och växla dag framåt och bakåt. För att komma tillbaka snabbt till den dag/bild som användes vid ingång till dagsvyn finns denna knapp på bottenlisten.

Hoppa

Denna knapp har samma funktion från dagsvyns bottenlist som motsvarande knapp på topplisten i huvudvyerna. Med knappen "Hoppa" kan man enkelt förflytta sig vart som helst i kalendern. 

Val av typ av dagsvy

Med segmentväljaren i stället växla mellan att visa aktivitetslistan eller en ren bildöversikt för dagen.

Menyfunktioner

Under menysymbolen i övre högra hörnet finns ett flertal funktioner tillgängliga. Den viktigaste funktionen är att välja "Kalendrar" för att slå på av visning av olika kalenderkonton och ställa in stil och färg för aktiviteterna inom respektive konto. Men här finns även andra funktioner, t.ex. att läsa denna dokumentation.



Menyvalet "Kalendrar"

Med detta val kommer du in i vyerna för att ställa in vilka kalendrar (kalenderkonton) du vill använda.

Vad är kalenderkonton (viktigt att veta!)

Alla aktiviteter (möten mm, d v s kalenderdata) sparas i s.k. kalenderkonton på din telefon. Det är lätt att tro att vår app lagrar data inne i sitt eget minne, och att den därför har förmågan att själv ändra eller ta bort aktiviteter, men så är inte fallet. Appen lagrar aldrig något kalenderdata hos sig själv, vilket vi inte nog kan poängtera! I stället lagras data i de kalenderkonton som iOS på din enhet använder för såväl standardkalendern som de flesta andra kalenderappar. Dessa konton kan vara av server-typ (iCloud, Google, Outlook) eller av lokal typ ( heter oftast bara "Kalender"). Man skall akta sig för att använda "lokal typ", då denna typ av kalenderkonto enbart lagrar kalenderdata i telefonens eget minne. Raderas minnet, förlorar man kalenderdatat, såvida man inte synkat datat till en datorkalender med en USB-sladd. Denna egenskap hos lokala konton är en generell egenskap hos iOS som dokumenteras av Apple. När man däremot använder kalenderkonto som lagrar informationen på en server (s.k. synkronisering) finns kalenderdata på servern, t ex hos Apples iCloud-servrar eller Googles gmail-servrar. För sådana konton behöver man bara sätta upp kontot på sin lokala enhet (telefon) igen för att jobba med kalenderdata igen.

I vissa fall, framför allt vid uppgradering/ominstallation av iOS, kan det hända att de inställningarna slås avi vår app för de val av kalenderkonton man tidigare gjort. Detta beror på att användaren i iOS måste godkänna varje app som skall använda kalenderkonton. I så fall behöver man bara slå på visningen igen med vår app: man klickar på menysymbolen och gå vidare med menyvalet "Kalendrar". Därefter går man vidare och slår på visningen av de konto man vill se, se vidare beskrivningen nedan i avsnittet "Ställa in kalenderkonton" direkt här under.

Om man även måste ge vår app tillåtelse att använda iOS kalenderkonton (ifall det blivit avslaget av misstag) gör man så här:


1 Öppna huvudinställningarna med inställnings-appen (grå ikon med kugghjul på på huvudskärmen).

2 Gå in i avsnittet som heter "Integritetsskydd->Kalendrar".

3 Leta upp "Svensk fotokal." och tillåt att den använder kalenderkontona.

Ställa in kalenderkonton

Genom att trycka på knappen "Meny" och gå vidare med menyvalet "Kalendrar kan du ställa in vilka kalendrar i din enhet du vill att appen skall jobba med. Man kommer då in i följande vy.




Man väljer konto och ställer in färg/typsnitt genom att trycka på raden för kontot. Färger/typsnitt gör det enkelt att visuellt skilja på olika konton och att "styla" sina egna aktiviteter så som man själv vill att dessa skall se ut. Trycker man på en rad för att ställa in kontot kommer man in i en vy som ser ut så här:


Överst i vyn finns en "switch" som styr om data från kalendern skall visas överhuvudtaget eller ej i vår app. 

Du bör alltid välja din förinställda huvudkalender. Var lite försiktig med att välja en stor mängd kalendrar, då detta både använder mycket av din enhets minne och gör programmet långsammare. Lagom är att ha 3-4 kalendrar valda.

Innan man kan välja att synka med andra kalendrar från detta program måste man ha ställt in vilka kalendrar man prenumererar på i enhetens vanliga inställningar för E-post, kontakter och kalendrar. Dessutom måste man ibland även tillfälligt aktivera kalendern i den vanliga inbyggda Kalendern från Apple, innan man kan välja den i detta program, därefter kan man "bocka av" kalendern i Apples kalender igen.

Observera att kalenderkontonas namn bör vara unika! Om inställningarna för vilka kalenderkonton man valt skall sparas och behålla sitt värdevid en omstart av applikationen måste varje kalenderkonto ha ett unikt namn i vyn "Välj kalenderdata". För det mesta får inte två konton samma namn, men det kan hända. Man kan fortfarande markera kalendrar och jobba med appen, men vid en omstart sparas inte tillståndet för mer än ett konto för konton som har samma namn/beskrivning.

Åtgärd om man har flera konton med samma namn/beskrivning: Gå in och ändra namnet i fältet "Beskrivning" i enhetens globala inställningar (Epost, kontakter, kalendrar). Därefter startar man om applikationen.

Längst ner i vyn ser man hur aktiviteterna kommer att presenteras med nuvarande inställningar för typsnitt och textfärg. Trycker man på knappen "Välj textfärg för aktiviteter" kommer man in i ytterligare en vy där man kan bestämma färgen för aktiviteten:





I färginställningsvyn finner man överst en knapp för att välja om man vill jobba med färgskala eller enbart monokroma toner (gråskala). När man väljer färger kan man först välja en av grundfärgerna och justerar därefter röd/grön/blå intensitet genom kontrollerna. Kontrollen "Alfa" styr mängden genomskinlighet, vilket kanske mest upplevs som hur "ljus" färgen blir. Trycker man på knappen "Standard" väljs den standardfärg som kontot visas med i Apples egen standardkalender. I rutan överst till vänster syns den färg man för närvarande ställt in.

Menyvalet "Sökning"

Detta menyval ger dig ett kraftfullt verktyg för att söka efter allt möjligt i kalendern. Du kan söka efter namnsdagar, helgdagsnamn (t.ex. Julafton), veckonummer, dagar som är helgdagar och flaggdagar. Du kan även söka bland dina aktiviteter både i titel och anteckning eller efter när personer fyller år. När du söker efter aktiviteter bör du ha lite tålamod, då detta kan ta lite tid.

Sökning görs efter om något av de ord du skriver in finns bland data för en dag. Om du skriver in orden "Kalle" "Anka" i sökfältet för aktiviteter får du träff för dagar där någon aktivitets titel eller anteckning innehåller "Kalle" eller "Anka" inom sin text.

I verktygslisten längst ner i denna vy finns knappar för att söka framåt eller bakåt i kalendern. Aktuell dag som innehåller eftersökt data visas längst ner i denna vy. Genom att klicka på fältet för aktuell dag kan du ändra aktiviteterna precis som från månadsvyn.

Genom att trycka på hoppa-knappen i  listen kan du även gå tillbaka till vald dag i månadsvyn.

Sökning görs efter om något av de ord du skriver in finns bland data för en dag. Om du skriver in orden "Kalle" "Anka" i sökfältet för aktiviteter får du träff för dagar där någon aktivitets titel eller anteckning innehåller "Kalle" eller "Anka" inom sin text.



Menyvalet "Tips"

Här får du några snabba aktuella tips över hur man använder vår app.

Menyvalet "Huvudinställningar"

Eftersom många iOS användare inte vet hur man hittar till appars huvudinställningar via enhetens huvudinställningar beskrivs detta här.

Menyvalet "Support och dokumentation"

Detta menyval tar dig snabbt till vår support/dokumentations-sida på internet där du får utförlig hjälp. Här hittar du aktuella svar på vanliga frågor. Kika alltid först i denna dokumentation efter svar på frågor innan du kontaktar oss. Som regel finns svaret nästan alltid utförligt beskrivet bland vanliga frågor eller i denna bruksanvisning.

Börja med att kika på vår innehållsförteckning när du letar efter information. Att söka "inom sidan" när man letar i vår dokumentation är ett effektivt sätt att hitta dokumentationen utan att behöva bläddra igenom all dokumentation.

Brickan på applikationens ikon kan visa dag inom månad eller veckonummer

Ikonen för applikationen kan ställas in att visa dag inom månad eller veckonummer som en bricka. Tyvärr finns inte möjlighet att ändra ikonen så som den inbyggda kalendern gör, det erbjuder inte Apples plattform. Men genom att använda brickan slipper du att öppna något kalenderprogram för att se vilken dag det är, alt vilken vecka det är.

Startar du om din enhet måste du starta vår app en gång för att brickans visning skall komma igång.

För att visa information som bricka på ikonen, kan man behöva gå in i enhetens huvudinställningar och slå på visning av bricka under "Inställningar->Notiser->"Svensk fotokal."->Programsymbolsbricka" samt välja typ bricka under "Inställningar"->"Svensk fotokal."->"Ikonen visar".

Brickans beteende man in via enhetens globala "Inställningar" , se kommande kapitel.

Globala inställningar

Inställningar för Svensk fotokalender

Många saker kan ställas in med enhetens globala inställningar. Klicka först på enhetens ikon för "Inställningar", den är grå med några kugghjul. Det är alltså inte i vår app du skall öppna här utan Apples program för att ändra inställningar. Ikonen för att gå in i de globala inställningarna ser ut så här:

 

Därefter väljer du inställningarna för "Svensk fotokal." i tabellen. Nedan visas bilder över samtliga av vår apps inställningar. På din enhet behöver du rulla för att se alla dessa inställningar.


  
  

  


Efter att du ändrat inställningar måste du aktivera appen igen, så genomförs de nya inställningarna!

Här följer förklaring av varje inställning uppifrån och ner:

Kontakter

Detta är Apples egen iOS-inställning över ifall du ger vår app tillåtelse att komma åt iOS-kontakter. Om du vill läsa från iOS inbyggda kalenderkonto för kontakter skall du ha denna inställning aktiv.

Kalendrar

Detta är Apples egen iOS-inställning över om du ger vår app tillåtelse att komma åt iOS kalenderkonton. Det är ganska meningslöst att slå av denna inställning för vår app om du vill kunna skriva/läsa några aktiviteter (möten mm) med vår app .

Bilder

Detta är Apples egen iOS-inställning över ifall du ger vår app tillåtelse att komma åt bilder och filmer i din enhet. Det är ganska meningslöst att slå av denna inställning för vår app om du vill kunna se bilder och filmer med vår app.

Notiser

Detta är Apples egen iOS-inställning över ifall du ger vår app tillåtelse att kunna skicka notiser till iOS. Detta används för att uppdatera information på vår apps ikon-bricka. Denna inställning behöver vara på om du vill använda funktionen att låta ikonen dig någon information, såsom veckonummer, på ikonens bricka för vår app.

Använd mobildata

Detta är Apples egen iOS-inställning över om du ger vår app tillåtelse att använda mobildata för att läsa/uppdatera dina aktiviteter, bilder och filmer. Det är ganska meningslöst att slå av denna inställning för vår app; om du vill att externa ändringar av aktiviteter i de synkande kalenderkonton du använder för aktiviteter skall uppdateras i vår app när du inte använder Wi-Fi. Det är inte heller meningsfullt att slå av denna inställning om du vill komma åt delade iCloud-bilder och iCloud-filmer när du inte är ansluten till Wi-Fi nätverk.

Aktivera bilder & filmer

Här kan du slå av så att vår app inte försöker visa några av dina bilder eller filmer alls. Den får samma effekt som att slå av inställningen "Bilder" ovan, även om man ur prestandasynvinkel kan föredra att ändra denna inställning, eftersom vår app då inte ens försöker få tillgång till dina media.

Visa delade iCloud media

Man kan dela både bilder och filmer i iCloud via bildströmmar. Till exempel kan man dela ut sådana strömmar att dela med sig själv eller andra personer med programmet iPhoto på en Mac, eller med Apples applikation "Bilder" på en iPhone/iPad. Genom att slå på denna inställning visar vår app sådana delade iCloud media. 

Observera att sådana här delade media drar datatrafik över Wi-Fi eller mobildata när du slår på inställningen. Ökad datatrafik kan innebära ökade kostnader för mobildata, alternativt att din trafik-kvot för mobildata förbrukas snabbare. Vad effekten blir i just ditt fall beror på vilken slags avtal och abonnemang du har med din teleoperatör eller med den som levererar nätverk knutet till ditt Wi-FI till dig. Det som framför allt drar det väldigt mycket nätverkstrafik (mobildata eller Wi-Fi) är att spela upp delade filmer.

Om du vill minimera kostnader för mobildata, men ändå kunna visa delade iCloud media, rekommenderar vi att du samtidigt begränsar laddning enbart till Wi-Fi för bilder och filmer, förutsatt att du har obegränsad tillgång till Wi-Fi till en fast kostnad. Om du även har obegränsad tillgång till mobildata till en fast kostnad kan du även tillåta laddning av bilder och filmer med mobildata. Hur du ställer in Wi-FI/mobildata beskrivs nedan.

Vårt företag är inte på något sätt ansvariga för dina kostnader för mobildata, på samma sätt som Apple inte kan ta ansvar för dina kostnader när du använder deras app "Bilder". Det är du själv som till 100% har ansvar för alla sådana kostnader. Till din hjälp har du främst din operatör och ev. begränsningar/inställningar i ditt abonnemang. Du måste själv med hjälp av din operatör bevaka/begränsa din faktiska förbrukning av datatrafik och vilka kostnader detta för med sig.  Den information vi beskriver i detta dokument kring kostnadsbegränsningar av mobildata och Wi-Fi är så som vi själva fått uppfattningen att detta fungerar. Vi friskriver oss från eventuella felaktigheter i vår information, den som i slutändan styr över kostnader och vilken datatrafik som används vid användning av en iOS-enhet är Apple med sitt iOS och din operatör.

Ladda bilder med mobildata

Om du aktiverar denna inställning, laddas bilder från delade iCloud media med mobildata (kan bli dyrt eller så kan din kvot ta slut). Dock förbrukas inte mobildata när du är uppkopplad via Wi-Fi nät, inte ens om du stängt av inställningen "Ladda bilder enbart med Wi-Fi" nedan. Bilder som finns lokalt lagrade i din enhet, d.v.s. sådana som du antingen tagit med enheten själv, eller sådana som du synkat in från iTunes, drar varken någon mobildata eller Wi-Fi trafik.

Om du inte tillåter laddning av bilder via mobildata och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi nät, visas en lokal "fake-bild" som talar om varför den riktiga bilden inte visas.

Ladda filmer med mobildata

Om du aktiverar denna inställning laddas filmer från delade iCloud media  med mobildata (kan bli MYCKET dyrt eller så kan din kvot snabbt ta slut). Dock förbrukas aldrig något mobildata när du är uppkopplad via Wi-Fi nät, inte ens om du stängt av inställningen "Ladda filmer enbart med Wi-Fi" nedan. Filmer som finns lokalt lagrade i din enhet, d.v.s. sådana som du antingen tagit med enheten själv, eller sådana som du synkat in från iTunes, drar varken någon mobildata eller någon Wi-Fi trafik.

Om du inte tillåter laddning av filmer via mobildata och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi nät, visas en lokal "fake-bild" som talar om varför den riktiga filmen inte visas.

Ladda bilder enbart med Wi-Fi

När denna inställning är på begränsar du laddning av delade iCLoud-bilder så att de aldrig laddas med mobildata, utan enbart med Wi-Fi. Om du inte är ansluten via Wi-Fi nät visas en lokal "fake-bild" som talar om varför den riktiga bilden inte visas. Att ha denna inställning aktiverad sparar därför på din mobildatatrafik.

Ladda filmer enbart med Wi-Fi

När denna inställning är på begränsar du laddning av delade iCLoud-filmer så att de aldrig laddas med mobildata, utan enbart med Wi-Fi. Om du inte är ansluten via Wi-Fi nät visas en lokal "fake-bild" som talar om varför den riktiga filmen inte visas. Att ha denna inställning aktiverad sparar därför på din mobildatatrafik.

Visning på månadsvyers rader

Här kan avaktivera visning av bilder och filmer i de normala huvudvyerna som samtidigt visar aktiviteter, d.v.s. i vyerna "medel" och "stor". Man kan fortfarande inspektera bilderna från bildöversikten eller dagsvyn.

Visning överst i dagsvyn

Här kan visningen i dagsvyn av bilder och filmer ovanför aktiviteterna slås av. Man kan fortfarande inspektera bilderna från bildöversikten eller från månadsvyerna "medel" och "stor".

Visa duplikat

I en iOS enhet förekommer samma bild ibland flera gånger, t.ex. samtidigt från en lokal tagning och samtidigt insynkroniserad i en bildström. För att undvika att visa sådana bilder flera gånger finns denna inställning. Ett bild behandlas som duplikat av en annan bild om den är tagen samma sekund och är av samma typ (HDR/Panorama etc). 

När denna inställning är aktiverad visas bara den senast modifierade bilden av sådana bilder tagna vid samma tillfälle. Eftersom bilder sällan tas samma sekund är risken att en helt annan bild betraktas som duplikat ganska liten.

I en s.k. burst-serie av bilder visas den första bilden i serien samt de övriga bilder i serien som markerats vid redigering av serien med Apples app "Bilder". Sådana seriebilder räknas inte som duplikat även om de tagits under samma sekund.

Bläddring förbi periodgränser

När man går in i helskärmsvisaren för bilder och filmer kan man i grundläget inte bläddra förbi de bilder och filmer som ingår i den dag eller månad man kom ifrån. Detta upplever många som naturligt. Andra personer föredrar att kunna bläddra vidare i helskärmsvisningen förbi dessa gränser och därigenom kunna bläddra bland samtliga tillgängliga bilder och filmer. Detta åstadkoms genom att slå på denna inställning.

Spela AirPlay-filmer med enheten

För att använda vår app för visningen av film på flera skärmar samtidigt kan man aktivera denna inställning. Vår app spelar då filmer parallellt samtidigt på iPhone/iPad och på en extern AirPlay-ansluten bildskärm (Apple TV). Fördelen med denna typ av uppspelning är att man kan zooma och flytta i filmen, t.o.m. medan den spelas upp. Nackdelen är att det prestandamässigt blir bättre och mindre "ryckigt" att spela film enbart på en skärm i taget. En annan nackdel med att ha denna inställning aktiverad är att uppspelningen inte kan kontrolleras, pausas etc. med en fjärrkontroll som tillhör den  externa enheten (Apple TV) .

När inställningen är avslagen används i stället iOS egen inbyggda funktion för att spela filmer enbart på den externa bildskärmen, när AirPlay används. Detta är vår förvalda inställning.

Visa aktiviteter

Här kan du avaktivera all hantering av aktiviteter med vår app. Den får samma effekt som att slå av inställningen "Kalendrar" ovan, även om man ur prestandasynvinkel kan föredra att ändra denna inställning, eftersom vår app då inte ens försöker få tillgång till dina kalenderaktiviteter. 

Visa månfaser

Visning av månfaser kontrolleras med denna inställning.

Visa veckonummer

Visning av veckonummer i appens olika vyer kontrolleras med denna inställning.

Göm aktiviteters sluttider

Vissa personer föredrar att enbart se aktiviteternas starttider när man kikar i våra månadsvyer, som då blir lite mer kompakta i sin information. Genom att slå på denna inställning kan man gömma sluttiderna.

XL typsnitt i stor vy

Denna inställning är främst till för personer med synproblem. Genom att slå på denna inställning får man extra stort typsnitt för texten för aktiviteterna i vår stora vy.

Helgdagar, flaggdagar mm

Här kan visning av helgdagar och flaggdagar och liknande dagar slås av eller på.

Namnsdagar

Med denna inställning slår man av/på visning av namnsdagsinformation i vår app.

Visa hela svenska kyrkoåret

Vissa personer vill se hela svenska kyrkoåret, alltså ett namn på varje söndag hela året. Om denna inställning är avstängd visas enbart "populära" kyrkohögtider.

Visa flagga för flaggdagar

Här slår man på/av om det skall visas en flagga i månadsvyerna för dagar som är flaggdagar.

* framför dagar med akt.

Är denna inställning aktiverad kommer veckodagens namn (t.ex. "fredag") får ett *-prefix om dagen innehåller aktiviteter. Detta är en hjälp till synskadade som med den s.k. "voiceover" funktionern i iOS vill få texten uppläst när man rör sig över texten.

Tid

Här ställer man in vilken starttid varje ny aktivitet skall få som förval/förslag. Man kan välja mellan "12-13", "Nästa timme" eller att aktiviteten skall vara en heldagsaktivitet. 

Påminnelse 1

Detta är inställning för "förval" för påminnelsetid när man med vår app skapar nya aktiviteter. Man kan välja "Ingen", "5 minuter innan", "15 minuter innan" etc. Observera att man även bör slå av eventuella förval för påminnelser i det server-system man använder (t.ex. www.icloud.com eller wwwlgoogle.com/calendar) för att dessa inställningar skall fungera bra. Annars kommer server-systemet att returnera uppdaterade aktiviteter med sina egna förval för påminnelser.

Påminnelse 2

Detta är en inställning för "förval" kring om man eventuellt, som förval, även vill ha en andra påminnelsetid för nya aktiviteter. Man kan välja på samma världen som för "Påminnelse 1" ovan. Man bör även beakta att server-systemet även här är inställt på att inte lägga till några egna påminnelser. 

Observera att det inte finns någon inbördes ordning mellan "Påminnelse 1" och "Påminnelse 2". Kalenderkontona och bakomliggande servrar betraktar det som att det antingen finns en eller två påminnelser som i sig inte har någon annan inbördes ordning än att den som först i tiden relativt aktivitetens starttidpunkt, kommer att utlösas först. Därför kan mycket väl ordningen mellan "Påminnelse 1" och "Påminnelse 2" bli omkastat när du senare lägger upp en ny aktivitet med vår app, men detta saknar praktisk betydelse.

Dagar med akt. är gråfärgade

Här bestäms om översiktsvyn för aktiviteter ("liten") skall gråfärga de dagar som innehåller aktiviteter. Gråfärgningen ger en vägledning för var man är ledig/upptagen i det fall man låter översiktsvyn visa namnsdagar i stället för aktiviteter.

Visa akt. ej namnsdagar

Med denna inställning bestämmer man om översiktsvyn skall visa aktiviteter i stället för namnsdagar. Förvalet är "namnsdagar" eftersom utrymmet per rad är så begränsat i översiktsvyn. Men vissa personer med väldigt få aktiviteter föredrar att visa sina aktiviteter i översiktsvyn. En teknisk begränsning är att dessa aktiviteter inte färgläggs efter kalenderkontots färginställningar, alla aktiviteter får samma färg.

Ikonen visar

Här kan ikonen för applikationen kan ställas in att visa dag inom månad eller veckonummer som en bricka, eller att inte visa någon bricka alls. Tyvärr finns inte möjlighet att ändra ikonen så som den inbyggda kalendern gör, det erbjuder inte Apples plattform. Men genom att använda brickan slipper du att öppna något kalenderprogram för att se vilken dag det är, alt vilken vecka det är.

Startar du om din enhet måste du starta vår app en gång för att brickans visning skall komma igång.

För att visa information som bricka på ikonen, kan man behöva gå in i enhetens huvudinställningar och slå på visning av bricka under "Inställningar->Notiser->"Svensk fotokal."->Programsymbolsbricka" samt välja typ bricka under "Inställningar"->"Svensk fotokal."->"Ikonen visar".

Månadsbyte med fingersvep

Här kan månadsbyten med fingersvep stängas av, ifall dessa upplevs som svåra att använda när man samtidigt har möjlighet att rulla bilder och filmer framåt/bakåt i månadsvyerna.

Kont. tid sveprörelser

Beteendet vid månadsbyte med sveprörelser med fingrarna ställs in här: Är inställningen på, kommer vår app att stega till början av månaden när man växlar till nästa månad. Växlar man till föregående månad visas slutet av föregående månad. Med denna funktion aktiverad kan man alltså "vandra" i tidsordning utan att missa någon vecka framåt och bakåt, genom att använda knapparna. Är denna funktionen inte på växlar man istället till samma dag/del av månaden som föregående månad med knapparna. Detta kan vara bra om man letar efter "nästa lediga dag den 20:e varje månad" eller något liknande.

Kont. tid knappar

På samma sätt som beteendet för sveprörelser till månadsbyte kan ställas in med "Kont. tid för sveprörelser" i inställningen ovan kan samma beteende ställas in när man använder bottenlistens knappar för att byta månad. Läs mer om beteendet och fördelar/nackdelar i kapitlet ovan.

2 min. uppdat.intervall

Denna inställning är till för att begränsa hur ofta kalendern automatiskt synkar med externa förändringar. Inställningen är förinställd att vara frånslagen. Normalt sett görs detta vid behov men max. ca en gång på 10 sekunder. Vill man ställa in så att detta högst sker varannan minut finns det en inställning även för detta här. Om man upplever att kalendern i tid och otid visar den blå ikonen med en snurrande blomma som symboliserar vänta/synk kan det hjälpa att slå på 2 minuters uppdateringsintervall.

På moderna snabba iOS-enheter (vår app kräver iPhone 4S eller senare) ser vi ingen anledning att aktivera denna funktion och begränsa till 2 minuters uppdateringsintervall. Möjligen kan man på så sätt minska energiförbrukningen något från vår app, men samtidigt bör man vara medveten om att vår app aldrig förbrukar någon energi när den inte är öppnad. Den "kör inte" i bakgrunden på något sätt.

Inställning av kalenderkonton

Man behöver ställa in enhetens globala inställningar på ett vettigt sätt för att kunna använda såväl detta program som andra kalenderapplikationer på ett bra sätt. Detta gör man i enhetens globala inställningar. Det finns en mängd olika sätt att göra detta. Nedan finns ett exempel på hur man gör detta för steg för steg, men det finns många andra sätt.

Steg 1: Öppna de globala inställningarna

Ikonen för det här ser ut på följande sätt i en del versioner av iOS:


Steg 2: Leta upp inställningarna för E-post, kontakter, kalendrar

Se följande bild och klicka på raden med denna rubrik:



Steg 3: Ställ  in konton (lägg ev till nya) så att din enhets olika kalenderprogram kan hantera dessa.

När du gått in i inställningarna trycker du på "Lägg till konto". Här är två bilder på hur detta kan se ut:


  


Prova t ex med Apples egen kalender på din enhet att det fungerar. Vi rekommenderar starkt iCloud eller Google/Gmail konton, men alla kontotyper som Apples egen kalender kan hantera kan även vår app hantera. Om det går att ställa in kontot på "push" är detta att föredra, då kommer uppdateringar av förändringar utifrån i din kalender att slå igenom ganska fort (typiskt på 10-15 sekunder). Om denna inställning inte finns, rekommenderar vi att du ställer in att hämta data så ofta som möjligt. Det finns en mängd sätt att ställa in servers mm här. Hur man gör detta beskriver Apple i dokumentationen för din enhet.

Steg 4: Leta nu upp raden som heter "Hämta nya data"

Klicka på raden "Hämta nya data".




Steg 5: Välj hur ofta du vill din iPhone/iPad/iPod skall "synka" data med din kalenderserver

Ställer du in det här på en "kvart", tar det 15 minuter efter att du ändrat en aktivitet "utanför vår app, innan den syns med vår app. Ställer du däremot in "Push" blir fördröjningen bara ca 10 sekunder, förutsatt att din kalenderleverantör som står för servern stödjer "push". iCloud stödjer "Push", det gör troligen även konton av typen Outlook. Däremot stödjer inte Google-konton "push".  Ställer du däremot in "Manuell" ser du tyvärr aldrig förändringarna i vår app förrän du öppnar Apples egen kalender. Det är bara Apples egen kalender som kan utföra en "Manuell" hämtning av data. Denna begränsning kan tyvärr bara Apple göra något åt.


   


Steg 6: Se över hämtningsintervall för dina konton

Försäkra dig om att den eller de kalendrar du vill använda med vår app antingen är inställda som "Push" eller med "Hämta". Tänk på att "Manuell" inte är lämplig för vår app, då ju man först måste öppna Apples eget kalenderprogram för att genom föra en "Manuell hämtning". Så här kan t ex inställningarna se ut för ett Google konto (Google stödjer inte push, så det finns inte som val):



Steg 7: Ställ in "Förvald kalender"

Vid all användning av kalender-appar är det viktigt att man valt vilket kalenderkonto och vilken kalender inom detta konto som skall vara förval när du skapar nya aktiviteter. Man kan ju ha flera olika kalender-konton med sina respektive "kalendrar" som man använder samtidigt. Därför är det viktigt att du är medveten om i vilken av dessa kalendrar du lägger dina nya aktiviteter som du skapar med kalender-appar. Man kan alltid välja kalender när man skapar nya aktiviteter, men som förval skall du ha den kalender du vanligast använder, så du slipper "tänka och ändra" varje gång.

Man ställer in "Förvald kalender" i sektionen "Kalender" i huvudinställningarna för "Epost, kontakter, kalendrar". Man behöver rulla ner en del för att hitta sektionen.



Steg 8: Ställ in hur långt tillbaka i tiden du vill synkronisera dina aktiviteter

Huvudinställningarna innehåller även en inställning för hur långt tillbaka i tiden du vill synkronisera dina aktiviteter. Vi rekommenderar att du väljer "Alla aktiviteter", så att du samtidigt ser både dina aktiviteter och bilder/filmer så långt tillbaka i tiden när du använder vår app. 

Man ställer in "Synkronisera" i sektionen "Kalender" i huvudinställningarna för "Epost, kontakter, kalendrar". Man behöver rulla ner en del för att hitta sektionen.

Steg 9: Verifiera först med Apples egen kalender-app

Genom att först prova Apples egen kalender-app vet du att allting fungerar som det skall. Fungerar Apples egen app, fungerar även vår kalender-app. Fungerar inte Apples egen app kommer inte heller vår app att fungera, då är det något fel på dina huvudinställningar för konton, kalendrar etc.
Glöm inte att välja vilka "kalendrar" du vill använda med Apples egen kalender-app. Valet av "kalendrar" behöver du göra både med Apples kalender-app och med vår app.

Steg 10:  Starta vår app och välj dina nya kalenderkonton

Starta nu vår app (Svensk fotokal.) och ställ in vilka av de kalenderkonton du skapat du vill använda. Detta ställs in genom att gå in i inställningarna genom att klicka på menysymbolen längst till höger på listen längst ner i programmet och gå vidare med menyvalet "Kalendrar".


Så här kan det se ut när du väljer kalendrar med vår app:


Steg 11: Gå tillbaka från kalenderinställningarna

Avsluta hela förfarandet genom att gå tillbaka till den huvudvy du kom ifrån.


Steg 12: Vänta upp till det intervall du ställt in i steg 5 ovan

Det är väldigt viktigt att inse att förändringar i kalenderdata med datorer/andra program inte nödvändigtvis når enheten omedelbart. Detta styrs av hur man ställt in hur ofta enheten synkar med kalenderservern i steg 5. Eventuellt har du ytterligare upp till 2 minuters extra väntetid beroende på hur du ställt in detta vår apps inställningar i telefonens huvudinställningar.