Svensk fotokalender - vanliga frågor

Contents

 1. 1 Läs detta först: Knappen "organisera" är numera ersatt av menyvalet "Kalendrar"
 2. 2 Var lagras mina bilder och filmer?
 3. 3 Hur visar jag mina bilder och filmer på en Apple TV?
 4. 4 Vad är skillnaden mellan "Svensk fotokalender" och "Svensk månadkalender"?
 5. 5 iOS 8: Jag får felmeddelanden om att alla kalenderkonton är inaktiverade, eller att min förvalda kalender inte är aktiverad efter att jag uppgraderat till iOS 8. Vad är fel?
 6. 6 iOS 8: När jag skall spara en ny aktivitet kommer felmeddelandet: "Kan inte spara aktivitet. Ingen kalender har ställts in" i en ruta.
 7. 7 Jag får en varning om att "visning från förvald kalender inte är påslagen" när jag öppnar appen. Vad är fel?
 8. 8 Jag kan inte lägga till några aktiviteter i kalendern. Jag för dessutom varning om ogiltig förvald kalender. Vad är fel?
 9. 9 Ingen information visas på ikonen, trots att slagit på visningen i appens inställningar. Vad är fel?
 10. 10 Mina händelser som är äldre än en månad gamla har försvunnit. Vad har hänt?
 11. 11 Vad är det för siffra som syns på appens ikon?
 12. 12 Informationen på min ikon (brickan) uppdateras inte automatiskt. Varför?
 13. 13 Jag ser inga händelser i min kalender
 14. 14 Hur för jag över mina aktiviteter med er app från min gamla iPhone/iPad till min nya iPhone/iPad?
 15. 15 Efter att jag ändrat om telefonens tidszon efter skifte sommartid/vintertid ligger händelser en timme snett. Varför det?
 16. 16 Mina aktiviteter i kalendern är förskjutna, de ligger konsekvent "snett" jämfört med Apples egen kalender. Vad är fel?
 17. 17 Kalendern startar inte efter uppgradering av iOS, vad skall jag göra?
 18. 18 Kalendern har tappat allt data, vad skall jag göra?
 19. 19 Jag hittar inga inställningar för appen. Var finns dessa?
 20. 20 Sedan jag uppgraderat iOS ser jag inte längre någon bricka på ikonen som visar dagens datum eller veckonummer?
 21. 21 Jag saknar att-göra-lista i applikationen, varför finns inte detta?
 22. 22 Ändringarna i de globala inställningarna "biter inte". Varför?
 23. 23 När jag ändrat i kalendern med något annat program, t ex iPhones egna kalender dröjer det innan appen uppdateras. Varför?
 24. 24 Vad pågår när aktivitetshjulet snurrar (blomman) och visar att programmet jobbar? 
 25. 25 Jag har nyss ställt in ett iCloud konto i min iPhone under ikonen "Inställningar". Men jag ser inte kalendern och kan inte välja den från er app. Vad är fel?
 26. 26 Varför kommer man inte till början av nästa månad när man trycker på knappen nästa månad?
 27. 27 Jag vill se vilken dag det är på ikonen precis som Apples egen ikon. Hur gör man?
 28. 28 Jag vill att ikonens bricka skall visa hur många möten jag har idag. Varför går inte detta?
 29. 29 Jag vill inte se namnsdagar och flaggdagar. Hur får jag bort dom?
 30. 30 Hur raderar man aktiviteter?
 31. 31 Ändrar jag ett möte utanför er app, t ex i Google kalender syns inte förändringen i er app. Vad är fel?
 32. 32 Jag kan inte se utdelade kalendrar (underkalendrar) inom mitt Google kalenderkonto i appen. Vad är fel?
 33. 33 Det kommer påminnelser i mina aktiviteter fastän jag inte skriver in några. Hur får jag bort dessa?
 34. 34 Hur byter jag namn på kalenderkonton?
 35. 35 En del information om helgdagar visas på två ställen på samma dag. Varför?

Läs detta först: Knappen "organisera" är numera ersatt av menyvalet "Kalendrar"

Denna version av vår app har en knapp som heter "Meny" på listen längst upp till höger i stället för den tidigare knappen (organisera-knappen) i nedre högra hörnet. I denna app väljer man kalendrar genom att först trycka på menyknappen och därefter välja "kalendrar", i den andra produkten valde man kalendrar genom att trycka på organisera-knappen i nedre högra hörnet.
En del av vår dokumentation nedan är återanvänd från en annan tidigare produkt och visar/hänvisar därför till organiseraknappen för att välja kalendrar. Resten av beskrivningen är gemensam för båda apparna.

Så här ser vår nuvarande app ut med en modern meny-knapp i övre högra hörnet:


Följande bild visar organisera-knappen i nedre högra hörnet äldre programvaror som vår app utvecklats från:


Var lagras mina bilder och filmer?

Vår applikation används till att visa bilder och filmer som din enhet redan kan visa genom att använda Apples egen app för "Bilder". Det är iOS som lagrar och handhar alla bilder och filmer på din enhet, inte vår applikation. T.ex. är det med Apples app "Bilder" som du redigerar bilder, det kan för närvarande inte göra med vår app. Styrkan med vår app ligger i stället i att bilder och filmer visas i ett kalender-sammanhang där du samtidigt ser dina egna aktiviteter för möten, livshändelser mm. Den enda modifiering som kan göras från vår app är att ta bort bilder/filmer genom att trycka på papperskorgen i helskärmsvisaren.

Därför lämnas alla bilder och filmer orörda av vår applikation, förutom när du själv använder den för att radera enstaka media. Om du avinstallerar vår app har du kvar exakt samma bilder och filmer på din enhet, och du kan fortsätta sköta dessa med Apples egen applikation.

Hur visar jag mina bilder och filmer på en Apple TV?

Detta beskrivs utförligt i vår bruksanvisning, läs kapitlet som heter "Visning på en extern skärm (AirPlay)".

Vad är skillnaden mellan "Svensk fotokalender" och "Svensk månadkalender"?

Skillnaden är att "Svensk fotokalender" är dubbelt så omfattande som "Svensk månadskalender". Fotokalendern är en kombination av två produkter i en och samma produkt: dels är den ett ett foto/filmalbum, dels är den en kalender för hantering av aktiviteter. 

Vi är stolta över båda dessa olika produkter och dess respektive funktioner.

Bilder och filmer visas integrerat i fotokalenderns kalendervyer tillsammans dina aktiviteter, så att man logiskt kopplar ihop sina kalenderhändelser med foton tagna vid samma tillfälle. Men fotokalendern har även vyer anpassade för visning av enbart bilder/filmer. Visningen av bilder/filmer är dessutom optimerad och anpassad för AirPlay anslutna enheter, t.ex. en Apple TV. Förutom detta kan fotokalendern hantera allt som Svensk månadskalender kan hantera: T.ex. finns aktiviteter, helgdagar, namnsdagar, månfaser och kyrkoåret inbyggda i Svensk fotokalender. Svensk månadskalender har ingen hantering alls av foton eller filmer.

För att åstadkomma denna hantering av bilder och filmer har vi använt ny färsk teknik från Apple som enbart finns tillgänglig i iOS 8.1 eller senare. Därför kan man inte använda denna Svensk fotokalender på iOS versioner före version 8.1. Äldre modeller av iPhone/iPad som inte kan använda iOS 8.1, t.ex. iPhone 4, kan därför inte använda Svensk fotokalender. 

Svensk månadskalender fungerar däremot på äldre iOS-versioner och äldre telefonmodeller. Vi tycker det är viktigt att existerande kunder kan fortsätta att använda Svensk månadskalender på äldre enheter, vilket möjliggörs genom att dessa två produkter är separerade.

iOS 8: Jag får felmeddelanden om att alla kalenderkonton är inaktiverade, eller att min förvalda kalender inte är aktiverad efter att jag uppgraderat till iOS 8. Vad är fel?

Allmänt om detta fenomen

Från och med iOS 8 behöver alla kalender-appar som vill ha åtkomst till systemets kalendrar inom de olika kontona i din enhet få din tillåtelse till detta. I vissa fall uppträder felmeddelandet för att du inte gett vår kalender-app denna tillåtelse, du kanske svarat nej. I så fall behöver man bara korrigera inställningarna, så fungerar allt igen, då genomför du enbart punkt A och B nedan.

Tyvärr verkar det även finnas finnas fel i iOS 8.1 som är utanför vår kontroll som drabbar ett fåtal kunder som ger samma fenomen. I detta läge får vår app tillgång till några kalendrar inom kontona, trots att tillåtelserna i integritetsskydd är korrekta. Allt det vi undersökt pekar på att detta är ett fel i iOS 8.1 från Apple, eventuellt finns felet även i iOS 8.0. Felet verkar drabba alla kalender-appar, inte bara vår egen, möjligen med undantag av Apples egen kalender-app. Det drabbar dessutom olika kalender-appar lite olika i tiden, alla uppvisar inte samma fel alltid. Ibland råkar en kalender-app fungera på en enhet medan en annan krånglar på samma enhet, en stund efteråt kan beteendet vara annorlunda. Nedan är det vi vet hittills om olika åtgärder som verkar åtgärda detta iOS problem (punkt A samt C-E). Vi hoppas att Apple snarast kommer med en uppdatering till iOS 8.1 och korrigerar detta problem.

Nedan har vi beskrivit fem olika åtgärder som alla var och en för sig har rättat till problemen, antingen för oss eller för kunder som hört av sig till oss. Punkterna är numrerade med rubrikerna A-E. Läs igenom det vi skriver noga och genomför dessa åtgärder i ordning tills problemet har försvunnit.

A. Kontrollera alla inställningar

Från och med iOS 8 måste du ge tillåtelse till alla kalender-appar att komma åt dina kalendrar. Kanske har du svarat "Tillåt inte" på denna fråga, när du öppnat vår app första gången efter uppgradering till iOS 8. Alla kalender-appar du använder måste få denna tillåtelse, eftersom det är just dina kalendrar i dina konton som sådana appar använder för att visa/lagra händelser. Därför måste du svara OK när iOS visar dig en fråga om att vår app "begär åtkomst till din kalender". Annars förbjuder du vår app åtkomst fram tills att du själv manuellt i iOS huvudinställningar korrigerat detta.

Observera även att iOS huvudinställningar inte är några inställningar inne i vår app eller i Apples egen kalender-app. Det är allmänna inställningar som gäller hela din telefon och som öppnas med Apples egen inställnings-app (den med kugghjulen).

Du behöver dock inte installera om vår app, du kan rätta till misstaget så här:

Steg 1: Ge appen tillåtelse igen via huvudinställningarna

Du kan ge vår app tillåtelse igen till dina kalendrar på ett av två sätt i iOS 8 och senare versioner av iOS. Vilket sätt du väljer är valfritt:

Alt. a. Gå in i huvudinställningarna och leta upp "Integritetsskydd". Klicka vidare till Kalendrar och leta upp raden med namnet för vår app. Slå på tillåtelsen.

Alt. b. Gå in i huvudinställningarna och rulla ner till inställningarna med namnet för vår app. Här i den översta sektionen som heter "TILLÅT ÅTKOMST FÖR [NAMN PÅ VÅR APP]" kan du slå på "Kalendrar".

Steg 2: Öppna vår app igen och ställ in vilka kalendrar du vill använda
Öppna vår app igen. Nu behöver du se över och slå på de kalendrar du vill använda genom att trycka på menyknappen och gå vidare till "Kalendrar". Framför allt behöver du slå på den kalender som finns inställd i iOS huvudinställningar som "förvald kalender".

Notera: När du är i vyn i vår app som visar kalendrarna måste du klicka på raderna för att komma in i den vy där du kan slå på/av kalendern, ändra färg etc. Man slår på/av med knappen till höger om ledtexten "Inkludera kalender:". För mer information om inställning av förvald kalender, se frågan med rubriken "Jag får en varning om att "visning från förvald kalender inte är påslagen" när jag öppnar appen. Vad är fel?". Där finns bilder på hur man slår på/av kalenderkonton.


B. Prova att starta om din telefon/platta

Det verkar som om en omstart åtgärdar iOS 8.1 problemet om det inte bara handlar om det inställningsproblem som vi beskrev i punkt B ovan. Prova detta.

C. Om felet fortfarande inte försvinner trots korrekta inställningar, prova att slå av och på tillåtelse till kontona

I vissa fall verkar integritetsinställningarna efter uppgradering till iOS 8 eller senare versioner kunna fastna i läget att inte ge tillåtelse även om det står att "Kalender" är på för vår app i integritetsinställningarna. Tyvärr är detta fel inte orsakat av vår applikation, så vi kan inte korrigera grundfelet som verkar finnas i iOS i samband med uppgradering till iOS 8.X.

Om man inte kan välja kalendrar via menyn i vår app trots korrekta integritetsinställningar, löser sig problemet genom att göra så här:

1. slå tillfälligt av kalender-tillåtelsen för vår app (leta upp namnet) i huvudinställningarna

2. öppna vår app

3 slå på tillåtelsen igen i huvudinställningarna

4. öppna vår app igen

D. Ominstallation

Prova att ta bort vår app från din enhet och installera den igen från App Store. En kund har rapporterat att detta hjälpte.

iOS 8: När jag skall spara en ny aktivitet kommer felmeddelandet: "Kan inte spara aktivitet. Ingen kalender har ställts in" i en ruta.

Felet verkar kunna orsakas av flygplansläget i iOS 8. Prova att slå av detta om det är aktiverat. I annat fall, prova åtgärderna vi beskriver i ovanstående fråga med rubriken "iOS 8: Jag får felmeddelanden om att alla kalenderkonton är inaktiverade, eller att min förvalda kalender inte är aktiverad efter att jag uppgraderat till iOS 8.

Jag får en varning om att "visning från förvald kalender inte är påslagen" när jag öppnar appen. Vad är fel?

Dina inställningar är felaktiga, det är inte speciellt meningsfullt att använda vår app innan du rättat till dessa.

Varningen säger att du inte slagit på visningen i vår apps inställningar för konton, för det konto som är markerat med "(Standard för nya händelser)" där man slår på kalenderkonton i vår app. Nya händelser kommer att skrivas in i det "förvalda kontot", men man kommer inte att se dessa händelser eftersom visningen är avslagen.

När du får denna varningen skall du försöka genomföra följande åtgärder:

1. Slå på visningen av kontot som är markerat med "Standard för nya händelser)" så här:


2. Om det inte hjälper med ovanstående åtgärd bör du se över huvudinställningarna i din telefon/platta för förvalt konto, på samma sätt som man gör i svaret på nedanstående fråga som heter "Jag kan inte lägga till några aktiviteter i kalendern... Vad är fel?"

3. Om inte heller detta hjälper har nog någonting gått snett under sista uppgraderingen av vår app. Radera i så fall vår app och installera om appen. Man raderar genom att trycka "länge" på ikonen för vår app. Man installerar igen genom att leta upp vår app med "App Store" på telefonen/plattan. Detta är kostnadsfritt så länge du använder samma Apple id i "App Store" som du använde när du köpte vår app.

4. En förutsättning för att vår app skall kunna slå på rätt "förvalt konto" är att man inte har flera konton med samma namn, varav ett är den förvalda kalendern. Har man t ex två olika kalenderkonton som båda två har namnet "Kalender" i listan man når med menyknappen i vår app, måste man först byta namn på ett av dessa kalenderkonton. Hur man gör detta beskrivs nedan i svaret på frågan Hur byter jag namn på kalenderkonton.

Jag kan inte lägga till några aktiviteter i kalendern. Jag för dessutom varning om ogiltig förvald kalender. Vad är fel?

Dina huvudinställningar på din enhet är troligen felaktiga så att du saknar förvald kalender.

Det är ganska meningslöst att använda kalenderappar innan detta korrigeras.Om du har problem att lägga till möten i dina kalenderappar är felet att du inte har någon kalender inställd som "förvald kalender" i dina kalenderinställningar. Se över huvudinställningarna för din enhet och kika hur det ser ut vid "förvald kalender". Eventuellt måste du ändra inställningen för iCloud och temporärt slå på kalender för iCloud för att kunna se "förvald kalender" i inställningarna för Epost, Kontakter och Kalendrar och ställa in ett giltigt värde som "förvald kalender". Därefter kan du slå av iClouds synkning av kalender igen om du så önskar. Dessa problem är inte heller knutet till vår applikation utan handlar om ett problem i operativsystemet som verkar uppträda i sällsynta fall vid uppgradering av operativsystemet.

Här är lite förklarande bilder. Så här ställer man in förvald kalender:

Så här slår man på/av visning av kalenderdelen i iCloud:


Om inte heller detta hjälper kan installationen av vår app ha blivit sönderskriven av skäl som vi inte känner till. Kanske kan det handla om problem med minnet i din telefon. Prova i så fall att avinstallera applikationen och installera om den igen. Om du använder samma konto på App Store när du installerar som när du köpte den första gången, är ominstallationen kostnadsfri.

Ingen information visas på ikonen, trots att slagit på visningen i appens inställningar. Vad är fel?

Appen måste ha tillåtelse att visa notiser på ikonens bricka. I iOS 8 får man en fråga vid installationen av appen, då man ombeds godkänna notiser.

Om appen inte har fått tillåtelse av dig att visa notiser, kan man manuellt ändra detta i enhetens huvudinställningar. Detta ställs in här:

Huvudinställningar->Notiser:->[namnet på vår app]: Slå på "Tillåt notiser", slå därefter på "Appsymbolbricka".

Samma inställning kan även slås på från iOS 8 via Huvudinställningar->"Rulla ner till [namnet på vår app]"->Notiser.

När du ändrat inställningarna måste du öppna vår app igen en gång, så att den automatiska visningen av information på ikonens bricka startar. Automatiken fungerar därefter igen, såvida du inte startar om din enhet. Om du startat om din enhet måste du öppna vår app en gång igen, för att få igång den automatiska visningen (detta är en begränsning i iOS, inte i vår app).

Mina händelser som är äldre än en månad gamla har försvunnit. Vad har hänt?

De har antagligen inte försvunnit, vår app raderar inga händelser. Hur mycket som skall visas tillbaka i tiden styrs av en inställning i telefonens huvudinställningar. Gör så här:

1. Leta upp ikonen för huvudinställningar som är grå med kugghjul på och öppna inställningarna. Detta hittar du inte inne i vår applikation utan bland alla andra ikoner när du startar din telefon.

2. Rulla ner så att du hittar "E-post kontakter, kalendrar" och gå in i dessa inställningar.

3. Rulla ner till sektionen "Kalendrar". Där hittar du en inställning som heter "Synkronisera". Troligen är den inställd på "1 månad bakåt". Gå in och ändra t ex till "Alla aktiviteter".

4. Nu tar det några minuter innan du ser de historiska händelserna, alltså innan vår app är synkad efter att du ändrat detta.

Följande bilder visar var man ändrar:

Ovanstående inställning fungerar såvitt vi känner till både mot iCloud konton och Google konton. Vi ber dig ändå vara medveten om att det är helt upp till Apple, Google, Microsoft hur långt tid tillbaka de låter sina servers synka händelser mot din enhet. Det är inget vi kan styra över. Om t.ex. Apple ändrar detta kan inte vi göra något åt detta. Det är viktigt att ha i minnet att alla kalender-produkter är inriktade på att visa framtiden, de är inte några dagböcker med syftet att bevara historiska data. Om man synkar många aktiviteter långt tid tillbaka har detta negativ påverkarn på synk-prestandan, det tar ju längre tid ju mer som skall synkas. Om man vill ha en dagbok skall man nog leta efter en annan slags produkt än en kalender-app.

Vad är det för siffra som syns på appens ikon?

Detta är antingen veckonummer eller dag inom månaden, någon har slagit på visningen av detta i huvudinställningarna för vår app på din enhet.

Man kan ställa in vår app att visa sådan information i en ring i ett av ikonens hörn. Symbolen som visar numerisk information på ikonen för en app, kallas av Apple för "bricka". Visningen måste man slå på själv; efter installation visas ingen bricka på vår ikon. 

Att visa denna information på ikonens bricka är en uppskattad funktion. Man ställer in vad som skall visas genom att öppna huvudinställningarna och rulla ner till inställningarna för vår app. Inställningen heter "Ikonen visar". Observera att Apples operativsystem sätter vissa begränsningar för det som visas på brickor:
 1. När man ändrat inställningarna måste man öppna vår app en gång för att de skall genomföras
 2. Man bör inte stänga av eller starta om enheten, då fungerar uppdateringen av brickans information automatiskt. Om man ändå gör detta måste man öppna vår app en gång för att den automatiska uppdateringen skall komma igång igen. Man bör på grund av dessa begränsningar inte stänga av sin enhet på natten.
Det finns utförlig information om det här i vår bruksanvisning, där vi med bilder visar hur man når inställningarna via enhetens huvudinställningar. Läs kapitlet om Globala kalenderinställningar.

Informationen på min ikon (brickan) uppdateras inte automatiskt. Varför?

Vid vanlig kontinuerlig användning uppdateras informationen på ikonen helt automatiskt! Det är bara när man startat om enheten man måste öppna appen en enstaka gång igen, för att den automatiska uppdateringen skall startas. Därefter uppdateras ikonen varje midnatt automatiskt, såvida man inte stänger av sin enhet eller startar om den. Detta står även omnämnt i vår dokumentation.

De flesta laddar sin enhet på natten och stänger inte av enheten under natten. En enhet förbrukar ganska lite av batteriet när den inte används. Undvik att stänga av enheten (ladda den i stället) så behöver du inte öppna vår app för att informationen skall uppdatera sig.

Detta är den enda teknik Apple erbjuder för att appar skall kunna skriva information på sin ikon. Begränsningen att appen måste öppnas igen efter omstart av enheten, är en konsekvens av denna teknik. Det sätt som Apple själva använder för att ändra dag på sin ikon är tyvärr inte tillgängligt för andra företag.

Mer information:

Brickan kan ställas in att visa veckonummer eller dag inom månad. Vid installation är denna visning inte aktiverad, de flesta använder inte denna funktionen. Inställningarna för ikonens bricka gör man via huvudinställningarna för sin enhet genom att rulla ner till inställningarna vår app. Efter att man ändrat inställningarna måste man öppna appen för att inställningarna skall börja användas. Därefter behöver man inte öppna vår app för att informationen på ikonen skall uppdatera sig, såvida inte enheten startas om, t.ex. för att batteriet tagit slut.

Du måste även öppna vår app minst en gång under 14 dagar, annars får du ett automatiskt meddelande som anger att systemet vill öppna vår app, för att uppdateringen av ikonens information skall fortsätta helt automatiskt. Om man i detta läget följer rekommendationen och öppnar appen, fortsätter uppdateringen att köras automatiskt varje natt. Annars måste man själv öppna appen en gång för att den automatiska uppdateringen skall komma igång.

För att visa information som bricka på ikonen, kan man behöva gå in i enhetens huvudinställningar och slå på visning av bricka under "Inställningar->Notiser->[Namnet på vår app]->Programsymbolsbricka" samt välja typ bricka under "Inställningar"->[Namnet på vår app]->"Ikonen visar".

Jag ser inga händelser i min kalender

Du har antagligen inte visning aktivt för något av dina kalenderkonton.

Aktiviteter (möten mm) som man lägger in i kalendern lagras inte i vår app; de lagras i telefonens s.k. kalenderkonton. Man måste ha visning aktivt för de kalenderkonton där aktiviteterna ligger lagrade. Visningen slår man på/av med menyknappen till höger på listen längst ner i månadsvyn. Först trycker man på menyknappen->Kalendrar. I den tabell med konton man därefter ser klickar man på respektive rad och slår på eller av visningen med den på/av-knapp ser när man klickat på en rad. Här är en förklarande bild:

Ibland kan man även behöva gå in i huvudinställningarna "Integritetsskydd->kalendrar" och tillåta att vår app använder kalenderdata. Följande bild visar var man ändrar:

Du kan läsa allt om kalenderkonton i vår bruksanvisning i avsnittet som heter "Verktygslistens knappar - Meny".

Hur för jag över mina aktiviteter med er app från min gamla iPhone/iPad till min nya iPhone/iPad?

Det är inte vår app som lagrar de aktiviteter du skapar! Dina aktiviteter lagras i de kalenderkonton som finns i din telefon: använder du samma synkroniserade konton ser du samma information i dina kalendrar på dina olika enheter. Om du följt våra rekommendationer är det därför enkelt att hantera samma information på flera enheter, läs då bara vidare i kapitlet "Standardlösningen".

Har du däremot inte följt våra rekommendationer eller behöver en bättre förståelse för var din information lagras bör du lösa hela detta svar. Du bör i så fall även läsa övrig dokumentation vi hänvisar till. 

Standardlösningen: Använd samma kalenderkonto som kan synka på båda telefonerna

Om du följt våra rekommendationer i vår bruksanvisning använder du sedan tidigare ett kalenderkonto som synkroniserar dina aktiviteter med omvärlden. Detta är mycket viktigt att själv veta var man lagrar sina aktiviteter. Det beskrivs i kapitlet "Vad är kalenderkonton (viktigt att veta!)" i vår bruksanvisning.

Den vanligaste kontotypen på en iPhone/iPad är iCloud. Kalendrarna inom iCloud synkroniseras med varandra via Apples servers. På liknande sätt synkroniseras informationen i Google konton och de flesta andra kontotyper. Om du använt ett konto som synkroniserar med omvärlden på din gamla enhet behöver du bara göra så här:
 1. Registrera in samma konto i din nya telefon (görs i huvudinställningarna)
 2. Vänta någon minut, så att ditt nya konto blir ordentligt registrerat och synkat i din nya telefon
 3. Öppna vår app
 4. Trycka på menyknappen till höger på listen längst ner, och gå vidare till "Kalendrar"
 5. Tryck på raden för varje kalender du vill använda och slå på samma kalendrar som du använde i din gamla enhet. När kalendern är aktiverad syns det en "bock" i högerhörnet av listan över konton.
 6. När du är klar, gå tillbaka till månadsvyn
 7. Efter ett tag har dina aktiviteter från ditt konto synkroniserats in och visas av vår app
Du bör även se till att din förvalda kalender i din enhets huvudinställningar är rätt inställt till den kalender där dina nya aktiviteter skall lagras. Hur man gör detta finns redan beskrivet i ett annat svar på denna webbsida för "vanliga frågor".

Om du tycker detta verkar svårt eller ovant behöver du läsa igenom hela vår bruksanvisning, kanske även Apples dokumentation för hur man ställer in konton i huvudinställningarna på en iPhone/iPad.

Sämre lösning: Synka lokalt konto

Om du inte följt vår rekommendation och i stället använt ett s.k. lokalt konto ligger dina aktiviteter enbart lagrade i minnet på din gamla enhet, de finns tyvärr inte synkade någon annanstans. Det är därför denna sämre kontotyp kallas "lokal". I så fall måste du själv se till att på något sätt föra över informationen från iOS lokala konto till din nya enhet, med hjälp av Apples programvaror och en dator.

Detta går troligen att göra med hjälp av ett kalenderprogram på en dator (t.ex. Outlook på Windows eller iCal på Mac) om man samtidigt använder Apples datorprogram "iTunes" på samma dator. Då kan man synkronisera informationen i datorns kalenderprogram med kalenderinformationen i en iPhone/iPad. Detta görs genom att ansluta din enhet med USB-kabel eller Bluetooth till en dator. Genom att först ansluta din gamla enhet, synka in informationen i datorns kalenderprogram och därefter ansluta din nya enhet och synka ut informationen, går det att föra över informationen.

Det här är är en krånglig procedur där det är lätt att göra misstag eller råka ut för andra problem. Det finns ingenting i detta förfarande som har någonting med vår app att göra, du använder helt och hållet standardprogramvara från Apple och kalenderprogram från andra leverantörer för att på detta sätt synkronisera konton. Därför måste du helt förlita dig på Apples och andra leverantörers dokumentation för iTunes mm, för att få mer information/support om hur detta kan göras och vilka problem/brister som kan uppstå. Vi kan bara ge support för programvaror som vi själva har tagit fram, vi kan inte ge support för andra företags programvaror.

Bakgrund som man bör känna till

Det är inte vår app som lagrar de aktiviteter du skapar. Dina aktiviteter lagras i de kalenderkonton som finns i din telefon. Dessa konton tillhör telefonens operativsystem (iOS) från Apple. Detta är en stor fördel: på detta sätt är du inte fastlåst vid vår app för att hantera dina aktiviteter. Du kan lika gärna använda Apples egen kalender, en dator eller någon annan kalenderprodukt som följer samma standard, för att hantera aktiviteterna i dina kalenderkonton.

Det är också operativsystemet som lagrar innehållet i dina konton på någon server på internet utanför din telefon, s k synkning. Om du t.ex. använder iClouds kalendrar för dina aktiviteter, lagras dina aktiviteter på Apples servers för iCloud. Då kommer du åt dessa aktiviteter både från webben (www.icloud.com), från datorprogram som Apples iCal, från iPhone och från iPad. På liknande sätt kan man genom att använda Google konto i sin telefon för sina kalendrar komma åt sina aktiviteter från dator (www.google.com/calendar), iCal, iPhone, iPad och dessutom även från Android telefoner.

Vår rekommendation är att använda iClouds konton. Detta konto brukar vara förinställt i alla produkter från Apple. Eftersom Apple står bakom denna lösning är det också den kontotyp som brukar vara mest stabil, då hårdvara och konto och server kommer från samma leverantör.

Om du följt våra rekommendationer i vår bruksanvisning har du redan från början valt ett kalenderkonto som kan synka dina aktiviteter med omvärlden. Du behöver då vara registrera in samma konto i din nya telefon för att använda aktiviteter i samma kalenderkonto som tidigare.

Däremot är helgdagar, namnsdagar och annat data som vår app lägger till i egna diskreta fält inbyggda i vår egen app. På så sätt undviker vi att det blir rörigt; vi vill inte blanda ihop denna typen av information med annan information i dina egna kalenderkonton. Dessutom är vår syn på helgdagar och namnsdagar att sådant skall betraktas som egenskaper som olika dagar har, precis så som att dagarna heter "måndag", "tisdag" etc. Det är inte samma slags data som t.ex. dina egna möten och bör därför inte blandas ihop i dina kalenderkonton. Vi lagrar därför inte helgdagar och namnsdagar i telefonens kalenderkonton. Sådant visas i stället upp upp av vår egen app när du använder den på dina olika telefoner och surfplattor.

Efter att jag ändrat om telefonens tidszon efter skifte sommartid/vintertid ligger händelser en timme snett. Varför det?

Inställningarna för tidzon i huvudinställningarna i din telefon är troligen fel. Så här skall de se ut:

Händelser lagras i kalenderkontona med världstid, s.k. UTC-tid, så att en händelse i kalendern skall inträffa vid tidpunkt över hela jordklotet oberoende av hur klockan skall justeras på den plats man råkar befinna sig. Denna världstid är samma sak som "GMT tid utan hänsyn till sommartidsjusteringar". I sin telefons huvudinställningar för datum/tid är det mycket viktigt att man har rätt tidzoninställningar inställda med hänsyn till var man befinner sig geografiskt, för att kalendrar skall visa rätt tid även efter övergång till sommartid/vintertid. Om man inte har detta blir det fel "världstid" som lagras i kalenderkontot vilket visar sig som förskjutningar av händelser på en timme när man går över från sommartid till vintertid och vice versa. Till exempel skall man ställa in "Stockholm" för Sverige, vilket på vintern motsvarar GMT+01.00 och på sommaren motsvarar GMT+02.00. Det är viktigt att dessutom använda Automatisk tidzoninställning i telefonens inställningar.

Måste man själv ändra på tidszonen eller justera klockan i sin telefon vid övergång vintertid/sommartid för att telefonen skall visa rätt, har man inte haft rätt inställningar från början i sin telefon. Då finns det en stor risk att alla händelser man skrivit in med fel tidszon måste justeras manuellt för att rätta till felet. Man varken skall eller bör ändra tidszonen vid övergång till sommartid/vintertid. När rätt tidszon är inställd på telefonen anpassar den själv så att klockan och kalendern visar rätt när man går över mellan sommartid/vintertid.

Däremot skall man förstås byta tidszon om man förflyttar sig så att denna ändrar sig, t ex om man åker till Finland. I de flesta kalendrar visas existerande händelser så att de inträffar vid samma tidpunkt över hela jorden, så även i vår kalender. Om man t ex har ett möte kl 13.00-14.00 i Sverige visas mötet som 14.00-15.00 om man ställer om tidszonen som om man befinner sig i Finland.

Mina aktiviteter i kalendern är förskjutna, de ligger konsekvent "snett" jämfört med Apples egen kalender. Vad är fel?

Något i dina tidszoninställningar är fel. Det handlar om inställningar på två platser i enhetens huvudinställningar:

Inställningen av din tidszon under "Allmänt->Datum och tid" bestämmer din enhets huvud-tidzon. Normalt sett skall automatiken vara på här, och visa "Stockholm" om du befinner dig i Sverige.

Men det finns även en annan tidszoninställning under "E-post, kontakter, kalendrar" om man rullar ner till sektionen "Kalendrar" som heter "Tidszonstöd". Denna är till för att "tvinga" Apples egen kalender att alltid visa aktiviteter som om man befann sig i en viss tidszon, oberoende av vad som står under datuminställningarna under "Allmänt". Dessutom tvingar denna inställning alla nya aktiviteter att ovillkorligen skrivas in som om man befann sig i tidszonen som anges under "E-post, kontakter, kalendrar".

Dessa två inställningar måste matcha varandra och vara korrekta.

Eftersom vår app inte kan läsa av och hantera inställningen under "E-post, kontakter, kalendrar" (den gäller bara för Apples egen kalender) kan vi inte "låtsas" att man befinner sig i en annan tidszon än vad som anges under "Allmänt->Datum och tid".

Korrekta tidszoninställningar är följande när man använder vår app:

1. Huvudinställningen för Tidszonstöd under E-post, kontakter och kalendrar skall vara fråntagen, så som följande bild visar:


2. Huvudinställningarna skall ha automatiken påslagen, enligt följande guide:

Kalendern startar inte efter uppgradering av iOS, vad skall jag göra?

Två kunder har haft problem med att samtliga kalenderapplikationer, inklusive standardkalendern, inte startar efter uppgradering av iOS. För dessa kunder har antingen uppgraderingen gått snett, eller så är den inte färdig. I dessa två fall har det hjälpt med att slå på synkroniseringen med iCloud i de globala inställningarna för att lösa problemet. Det här problemet är alltså inte alls knutet till vår applikation, men vi vill ändå berätta hur dessa två kunder kom vidare. Så här gör man detta:

Så här slår man på/av visning av kalenderdelen i iCloud:

Se även över att inställningen av "förvald kalender" är så som du vill ha det. Förvald kalender skall vara den kalender där dina nya händelser skall hamna, såvida du inte byter kalenderkonto i den nya händelsen under tiden som du skapar denna med vår applikation:

Kalendern har tappat allt data, vad skall jag göra?

Kalendern kan inte tappa data eller förstöra något data eftersom den inte lagrar något eget data. Den enda gången den här applikationen ändrar någonting i telefonen/iPadens globala databas är när användaren själv ändrar ett möte eller aktivitet.

Orsaken till att man inte ser några aktiviteter alls i kalendern är troligen att man inte har ställt in de globala kalenderkonton på sin iPhone på rätt sätt, eller att man av misstag stängt av sina kalenderkonton. Avstängning kan ske både i de globala inställningarna eller i inställningarna för egna val av kalenderkonton man ställer in genom vår app när den öppnad. Vid uppgradering av iOS försvinner alla kalenderkonton om man inte väljer "uppgradering", precis som man kan förvänta sig. Ibland kan vi även ha gjort sådana ändringar i vår app att man kan behöva välja om kalendrarna från vår app. Om detta händer måste ställa in sina konton igen på sin telefon/iPad för att överhuvudtaget kunna se något data i någon kalender på sin iPhone/iPad. Inne i appen vår app måste man därefter välja vilka kalenderkonton den skall visa med knappen längst ner till höger i applikationen.

Följande bild visar var man ställer in förvald kalender i huvudinställningarna:

Man kan även behöva gå in i huvudinställningarna "Integritetsskydd->kalendrar" och tillåta att vår app använder kalenderdata. Följande bild visar var man ändrar:

Man kan även läsa mer utförligt hur man gör allt det här vår bruksanvisning i avsnittet som heter "Globala kalenderinställningar". Vi svarar också gärna på frågor kring det här om du skickar ett mail till support@appsoftia.com.

Jag hittar inga inställningar för appen. Var finns dessa?

Precis som för många andra appar nås de övergripande inställningarna för vår app via huvudinställningarna. Hur man hittar till appens inställningar beskrivs i vår bruksanvisning i avsnittet som heter "Globala inställningar". Läs gärna hela beskrivningen.

Sedan jag uppgraderat iOS ser jag inte längre någon bricka på ikonen som visar dagens datum eller veckonummer?

I iOS skall man ställa in per program vilka slags "notifieringar" som är tillåtna. Brickan är en slags notifiering. Därför måste man gå in i enhetens huvudinställningar och slå på visning av bricka under "Inställningar->Notiser->[Namnet på vår app]->Programsymbolsbricka". Dessutom måste man välja typen bricka under "Inställningar"->[Namnet på vår app]->"Ikonen visar".

Jag saknar att-göra-lista i applikationen, varför finns inte detta?

Man behöver inget separat program för att hantera att-göra/todo i en kalender. Att-göra-listor sköter man i sin kalender genom att lägga upp dessa som aktiviteter för hela dagen, eventuellt sätter man även tillgänglighet till tillgänglig" för sådana aktiviteter som är rena påminnelserna. Aktiviteter som gäller hela dagen kommer först i listan för dagen i vår app, och syns överst i Apples vanliga kalender.

Ändringarna i de globala inställningarna "biter inte". Varför?

Efter att du ändrat inställningar måste du aktivera appen igen, så genomförs de nya inställningarna! Så fungerar alla ändringar i alla appars globala inställningar, det gäller inte bara vår app.

När jag ändrat i kalendern med något annat program, t ex iPhones egna kalender dröjer det innan appen uppdateras. Varför?

Detta beror på hur man ställt in hur ofta man skall hämta data i enhetens huvudinställningar för e-post, kalender och kontakter. Bäst är att använda "push", om detta stöds av kontoleverantören. Om "push" inte finns tillgängligt är det bäst att ställa in detta så kort som möjligt, d v s varje kvart. Med "push" slår en extern förändring igenom inom 10-20 sekunder. Annars får man vänta upp till 15-16 minuter. Det finns dessutom en separat inställning i enhetens huvudinställningar för vår app, där man kan framtvinga att inte synkronisera oftare än varannan minut. Slår man på denna inställningen får man vänta upp till 2 minuter ytterligare i varje situation.

Vad pågår när aktivitetshjulet snurrar (blomman) och visar att programmet jobbar? 

Uppdatering av en hel månads kalenderdata tar upp till ett par sekunder, beroende på mängden kalenderdata. Anledningen till denna tid är helt orsakad av tiden det tar att läsa ut datat ur Apples inbyggda kalenderdatabas. I stället för att ha en kalender som bara är seg utan att man vet varför (så som iPhones egen kalender kan bete sig i dessa situationer), har vi valt att visa när vår app arbetar med uppdateringar genom att aktivera iPhones aktivitetshjul.

Jag har nyss ställt in ett iCloud konto i min iPhone under ikonen "Inställningar". Men jag ser inte kalendern och kan inte välja den från er app. Vad är fel?

Innan man kan välja att synka med andra kalendrar från detta program måste man ha ställt in vilka kalendrar man prenumererar på i enhetens vanliga inställningar för E-post, kontakter och kalendrar. Dessutom måste man ibland även tillfälligt aktivera kalendern i den vanliga inbyggda Kalendern från Apple, innan man kan välja den i detta program, därefter kan man "bocka av" kalendern i Apples kalender igen. Skälet till detta är okänt, men ligger antagligen i Apples sätt att föra ut information från sin kalenderdatabas om tillgängliga kalenderprenumerationer till olika appar.

Varför kommer man inte till början av nästa månad när man trycker på knappen nästa månad?

Du har ändrat i huvudinställningarna och slagit av inställningarna för "Kontinuerlig tid". Aktivera "Kont. tid sveprörelser" resp. "Kont. tid knappar" igen.

Jag vill se vilken dag det är på ikonen precis som Apples egen ikon. Hur gör man?

Det går tyvärr inte att ändra själva ikonen själv, den hemligheten behåller Apple för sig själv. Däremot kan man lägga en s.k. "bricka" på ikonen som visar dag eller veckonummer. Egentligen är denna funktion till för att visa "ej bearbetade händelser" o. dyl. men har kommit att användas till andra funktioner av många appar p g a Apples begränsade API:er. Hur man vill använda brickan för vår app går att ställa in (se bruksanvisning kapitlet "Globala inställningar").

Jag vill att ikonens bricka skall visa hur många möten jag har idag. Varför går inte detta?

En sådan funktion kan enbart visa en ögonblicksbild av antal möten, så som det ser ut dag för dag när man sist använde appen. Så fungerar även konkurrerande produkter till vår app som har denna funktion. Nya aktiviteter, som bokas utanför appen (t ex på Google kalender, iCloud eller vid sync med iTunes) efter att man sist använde appen, kan inte alls påverkar brickans värde, detta sker först när man öppnar appen igen. P.g.a denna begränsning har vi valt att inte stödja denna funktionen då den kan lura användarna genom att inte dynamiskt avspegla verkligheten.

Jag vill inte se namnsdagar och flaggdagar. Hur får jag bort dom?

Detta ställ in i enhetens globala inställningar.

Hur raderar man aktiviteter?

Ett sätt är att gå in i aktiviteten genom att klicka på den i dagöversikten. Därefter trycker man på knappen "ändra" på den översta listen. Nu kan man genom att trycka på den stora knappen "radera" längst ner i vyn för att ändra saker ta bort aktiviteten. Eventuellt kan man behöva scrolla vyn nedåt för att se den röda knappen. Ett annat sätt som går lite fortare är att dra med fingret snabbt till vänster över aktiviteten i dagöversikten. Då dyker en ny knapp upp för aktiviteten som man kan trycka på för att radera.

Ändrar jag ett möte utanför er app, t ex i Google kalender syns inte förändringen i er app. Vad är fel?

Alla kalenderprogram är beroende av korrekta inställningar för din enhet under "Epost, kontakter, kalendrar. Där ställer man in hur ofta kalenderdata "synkas" för de olika kalenderkontona. "Push" är bäst och innebär omedelbart. "Manuellt" fungerar tyvärr så att det bara är när man öppnar Apples egen kalender som kalenderdata synkas, så det rekommenderas inte alls för vår app.

Eftersom dessa inställningar ganska ofta är fel inställda och orsakar många frågor har vi skrivit en mycket utförlig beskrivning kapitlet "Globala kalenderinställningar" i vår bruksanvisning.

Jag kan inte se utdelade kalendrar (underkalendrar) inom mitt Google kalenderkonto i appen. Vad är fel?

Man måste slå på vilka underkalendrar mm man vill dela ut från sitt Gmail konto till en iOS enhet. Nyckeln är att gå in här och göra sina inställningar: https://www.google.com/calendar/syncselect. Nedan är en steg för steg beskrivning inklusive hur man hittar till de här inställningarna utan en direktlänk:
 1. Öppna en webbläsare (helst på en enhet med rejäl skärm) och gå in med i Google kalender. Eventuellt måste du först logga på ditt Gmail konto. Kalenderadress: https://www.google.com/calendar
 2. Tryck på inställningsikonen (ser ut som ett kugghjul) uppe till höger i din Google kalender. Välj "Synkronisera med mobil enhet"
 3. Gå vidare till "Synkronisera din Apple-enhet"
 4. Tryck på länken https://www.google.com/calendar/syncselect under avsnittet "Synkronisera flera kalendrar".
 5. Välj kalendrar att synkronisera med din iOS enhet
 6. Vänta någon minut på att din iOS enhet synkat mot förändringarna, så att valen är kända i din telefon.
 7. Öppna vår app, klicka på meny-knappen längst ner till höger på listen, gå vidare och slå på visning av kalenderkonton, välj färg etc för de nya underkalendrarna.

Det kommer påminnelser i mina aktiviteter fastän jag inte skriver in några. Hur får jag bort dessa?

Detta fenomen verkar uppkomma på grund av två problem/felaktigheter utanför vår kontroll.

Anledning 1: Kalenderinställningarna i Google kalenderkontot är inställt på att lägga till påminnelser som förval

Den första anledningen är att att Google Kalender konton därför att Googles egna servers för dessa konton lägger in en påminnelse på eget initiativ för aktiviteter utan påminnelser som du skapar. Efter en liten stund när du skapat nya aktiviteter utan påminnelse synkar kalendern med Google kalenderserver och det dyker upp en oönskad påminnelse för dig som du ser i telefonen/plattan. Detta är förstås ett felaktigt beteende hos Google kalender. Men du kan stänga av detta för dina Google kalenderkonton på webben så här:

 1. Öppna www.google.com/calendar med en webbläsare på en dator
 2. Klicka på verktygsikonen (ser ut som ett kugghjul) i övre högra hörnet när du loggat in och ser Google kalender framför dig i webbläsaren
 3. Välj "Inställningar"
 4. Klicka nu på fliken/knappen "Kalendrar"
 5. Nu ser du en lista på dina "underkalenderkonton" i ditt huvud-Google-konto. På varje rad kan man klicka på "Påminnelser och meddelanden". Klicka på detta.
 6. Nu ser du hur förval för påminnelser för just denna Google underkalender är inställda på Google-servern (se skärmbild nedan).
 7. Här gäller det att ta bort alla inställningar kring påminnelser som förval
Anledning 2: Huvudinställningarna i iPhone/iPad är inställda att lägga till påminnelser som förval

Den andra anledningen verkar vara att även huvudinställningarna i din iPhone/iPad verkar bete sig lite felaktigt ibland, och i efterhand lägga på påminnelser för händelser du skapar utan några påminnelser. Detta kan man också ställa in så att det inte läggs på några påminnelser i efterhand så här:
 1. Öppna huvudinställningarna på din iPhone/iPad (den grå ikonen som ser ut som ett kugghjul)
 2. Gå in i "E-post, kontakter, kalendrar"
 3. Rulla ner till sektionen "Kalendrar"
 4. Klicka på "Förvalda påminnelser"
 5. Stäng av alla förval för påminnelser här

  Hur byter jag namn på kalenderkonton?

  iCloud

  För iCloud kalendrar byter man namn genom att logga in med en webbläsare i iCloud från en dator
  1. Öppna iCloud från en dator och en webbläsare genom att gå in på www.icloud.com
  2. Logga in och öppna kalendern med webbläsaren.
  3. Dubbelklicka på kalendernamnet på listen till vänster i kalendern du ser i webbläsaren och byt namn.:
  I följande bild ser du hur iCloud ser ut på en webbläsare:

  Google kalenderkonton

  I Google kalender kan man byta namn på sina underkalendrar så här:
  1. Öppna din Google kalender med en webbläsare https://www.google.com/calendar
  2. Logga in med dina Google loginuppgifter om du inte redan är inloggad.
  3. I vänstersidan finns en list med kalenderkonton listade. Över den finns en liten drop-down knapp strax till höger om rubriken "Mina kalendrar". Klicka på den knappen och välj "Inställningar"
  I följande bild ser du hur det ser ut i Google kalender med en webbläsare:
   


  Prenumererade kalenderkonton (t ex sportevenemang mm)

  För prenumererade kalendrar brukar namnet styras av fältet "Beskrivning" i enhetens huvudinställningar under "E-post, kontakter, kalendrar". Detta ändrar man så här:
  1. Öppna huvudinställningarna för enheten med ikonen/appen som har kugghjul på sig.
  2. Gå in i ""E-post, kontakter, kalendrar"
  3. Klicka på kalenderkontot i inställningsgruppen för "Konton"
  4. Klicka vidare i de specifika inställningarna för ett konto på fältet med namnet "Konto".
  5. Nu hittar du ett fält som heter "Beskrivning" som du kan ändra. I bilden nedan ser du hur vyn där man ändrar "Beskrivning" ser ut:

  En del information om helgdagar visas på två ställen på samma dag. Varför?

  Vår app visar aldrig sin egen inbyggda information på flera olika ställen. Däremot kanske du har samma information som du själv på något sätt lagrat i dina kalenderkonton. ⁄Du kanske själv har valt att prenumerera på någon slags helgdagsinformation i ett kalenderkonto, t.ex. från Google.

  Ett kalenderkonto är ditt eget "data" där du lägger in egna möten etc. Det finns även appar som lägger in information om helgdagar direkt in i dina kalenderkonton. Vi vill inte blanda in sådan information bland ditt eget data och dina egna möten, det blir rörigt. Därför lägger vår app varken in sina inbyggda helgdagar/namnsdagar eller något annat av sin inbyggda information i dina kalenderkonton. Vi anser att helgdagar/namnsdagar är information som i stället tillhör själva kalendern och är egenskapar på dagar, precis som veckodagarnas namn. Ingen skulle ju lägga in "måndag" i sitt eget kalenderdata. När du använder vår app behöver du dessutom inget annat som ger dig dubbel information om helgdagar från något annat håll.

  Vår kalenderinformation med helgdagar som finns inbyggt i vår app, skrivs i stället ut i ett eget reserverat fält där det inte stör och blandas ihop med dina egna händelser. Informationen om dina egna händelser från dina kalenderkonton läggs för sig själv på en annan yta för varje dag. Se bilden nedan.

  Om du har helgdagsinformation som du inte vill se inom fältet där vår app visar upp ditt eget data från dina egna kalenderkonton, får du själv se över vilka kalenderkonton du prenumererar på eller kontakta leverantören för den app som stoppar in information här. Det är inte vår app som gör detta.