Svensk månadskalender - Hur man läser dokumentationen

Hur man hittar vår dokumentation

Man hittar till vår dokumentation via app-menyn när man använder vår app. Samma dokumentation hittar man även via de länkar till produkten du köpt som finns i App Store, eller under produktens dokumentation på internet (se länkarna nedan). Nedan hittar du direkt-länkar till vår dokumentation, hur man på bästa sätt läser vår dokumentation och varför man bör läsa denna.

Direkt-länkar till vår dokumentation:

Vanliga frågor

Bruksanvisning

Hur man läser vår dokumentation

Överst i ”vanliga frågor” hittar man en innehållsförteckning med länkar. Klickar man på dessa länkar i innehållsförteckningen, kommer man direkt till svaret på en viss fråga. En motsvarande innehållsförteckning med länkar finns även i vår bruksanvisning. När man läser vår dokumentation med mobil, surfplatta eller dator, finns det alltid möjlighet att söka efter information inom webbsidan med webbläsarens sökfunktion. Tillämpa detta när du läser vår dokumentation, så hittar du snabbare till svaret på din frågeställning.

Läs helst vår dokumentation med en stor skärm, så att du får en bra läsyta med bra överblick och sammanhang. Datorskärmar, laptops och surfplattor är lämpliga att använda för att läsa vår dokumentation. Däremot är en mobilskärm oftast för liten för att läsa omfattande dokumentation på ett bra sätt.


Varför man bör läsa hela vår bruksanvisning

Vår produkt är gjort för att redan från början använda dina tidigare kalenderinställningar i din enhets huvudinställningar, så att du direkt får ditt vanliga förvalda standard-kalenderkonto inställt och aktiverat i vår app. Därför är det i normalfallet inte alls svårt att komma igång och använda vår app. Appen är dessutom enkel och naturlig att använda.

Men om man ändrar någonting i huvudinställningarna, eller om dessa är felaktigt inställda från början, måste man korrigera inställningar både i enhetens huvudinställningar och i vår app. Vi försöker i möjligaste mån varna för sådana felaktiga inställningar när man använder vår app. För att kunna använda vår produkt effektivt, t.ex. att korrigera inställningar, behöver man därför läsa vår bruksanvisning. I annat fall använder man ofta bara en del av produkten och har ofta inte heller fått en förståelse för hur och var man gör olika inställningar och vad inställningarna betyder.

Det lönar sig därför att läsa vår bruksanvisning för de flesta användare, precis som det i de flesta andra sammanhang lönar sig att läsa bruksanvisningar och manualer.