Svensk kalender - gratis test version (Android)

Detta är en gratis test version av Android versionen av Svensk månadskalender för App Market. Test versionen av Svensk kalender har begränsningen att man inte kan arbeta med aktiviteter i kalendern efter dagens datum.  Vi är stolta över denna rappa Android kalender som har flera fräcka funktioner. Applikationen är designad för Android, i stället för att vara en blåkopia på vår iOS applikation, även om funktionaliteten är densamma. En detaljerad beskrivning av produkten finns här: Detaljerad beskrivning.

Syftet med denna version är att erbjuda kunderna att testa produkten fullt ut på den egna telefonen för att utvärdera och se att allting fungerar, innan man eventuellt köper den riktiga versionen, där begränsningen är borttagen.

Läs vidare om funktionaliteten i Svensk kalender här: Svensk kalender (Android).

Både fullversionen och testversionen av denna applikation är  utprovad och designad för telefoner som använder Android versionerna 2.1, 2.2.2, 2.3.3 2.3.4, 3.1 och 4.0 på ett flertal telefonmodeller. Vidare är den testad mot Googles kalenderkonto, men inte mot övriga kontotyper. Eftersom kalendern använder samma funktioner som standardkalendern bör även alla andra kontotyper som standardkalendern hanterar fungera även med denna app. Vi kan inte ge någon garanti för att applikationen fungerar som den ska på alla varianter av enheter som finns på marknaden, kör därför begränsade men kostnadsfria testversionen först.

Comments