Svensk kalender (Android)

Get it on Google Play

Detta är Android versionen av Svensk månadskalender för App Market. Vi är stolta över denna rappa Android kalender som har flera fräcka funktioner. Applikationen är designad för Android, i stället för att vara en blåkopia på vår iOS applikation, även om funktionaliteten är densamma. En detaljerad beskrivning av produkten finns här: Detaljerad beskrivning.

Fullversionen hittar du här hos Google: Svensk Kalender hos Google


Svar på vanliga frågor hittar du här: Vanliga frågor - Svensk Kalender Android

Övergripande presentation
Detta är den svenska kalendern för Android där du kan hantera samma aktiviteter/händelser som Androids standardkalender, samtidigt som veckonummer, helgdagar, namnsdagar och flaggdagar visas. Applikationen är Android versionen av den mycket populära iPhone applikationen ”Svensk månadskalender”. Helgdagar mm för år 2012 ända fram till år 2022 finns med redan nu!

Precis som i den vanliga kalendern kan du både inspektera, ändra och radera aktiviteter, t ex i din Google kalender. 

Kalendern liknar en vanlig månadskalender som man har på väggen, både i utseende och funktion. Därför ger den en bra överblick med möjligheter att redigera aktiviteter.

Funktioner/Egenskaper 

✓ Möten och aktiviteter skapas/ändras/raderas mot samma konton som Androids vanliga kalender, t ex Googles kalender
✓ Färger för enskilda händelser (krav; Google konton och Android >= 4.0.3).
✓ Två påminnelser per händelse
✓ Massor av repetitionsval, t ex veckovis på vissa veckodagar
✓ Tre olika textstorlekar för aktiviteter
✓ Kopiera/Klistra in aktiviteter
✓ Helgdagar för Sverige/England/Wales/Skottland/Irland/Norge/Finland/Tyskland/Frankrike
✓ Flaggdagar för Sverige/England/Wales/Scotland/Norge/Finland/Tyskland
✓ Namnsdagar för Sverige/Norge/Finland/Frankrike
✓ Tydlig inspektionsvy som visar hela aktiviteten med hyperlänkar där det är tillämpbart
✓ Context menyer (tryck länge på en rad) för att lägga till/redigera/ta bort en aktivitet
✓ Omfattande användarinställningar
✓ Två widgets (fr o m version 4.0). En mini widget samt en större widget som både visar fler aktiviteter samt information om dagens datum (helgdag veckonummer mm)
✓ Växla snabbt mellan månaderna/dagarna antingen med knappar eller genom att dra fingret till höger/vänster
✓ Med hemknappen kommer du snabbt till dagens datum
✓ Aktiviteternas färg kan ställas in per kalenderkonto. Detta gör det enkelt att t ex skilja dina aktiviteter från din partners händelser
✓ Helgdagar visas som röda dagar så som det skall se ut i en kalender (inte som aktiviteter/möten)
✓ Namnsdagar, flaggdagar och namn på helgdagar finns inbyggt för åren 2011-2022. Svenska flaggdagar visas med svensk flagga
✓ Flera stora kyrkohögtidsdagar finns med (dock inte samtliga)
✓ Visning av vår/höstdagjämning sommar/vintersolstånd, Mors/Fars dag, valdagen FN-dagen mm
✓ Val av kalendrar - välj vilka kalenderkonton du vill visa aktiviteter från
✓ Veckonummer finns inbyggt i kalendern 
✓ Påminnelser hanteras precis som i standardkalendern. Slå på påminnelse per aktivitet så får du en påminnelse av telefonen i form av en "alert"
✓ Man kan hoppa i kalendern direkt till år/månad/dag/veckonummer med enkla och kraftfulla förflyttningsfunktioner.
✓ Hoppa till rätt vecka gör man på några sekunder
✓ Med den kraftfulla sökfunktionen kan man söka effektivt efter nästan vad som helst, t ex namnsdagar, helgdagars namn och möten
✓ Dubbelknacka eller använd menyknappen, för att byta mellan översiktsläge där större delen av månaden visas, och normalläge
✓ Liggande/Stående läge stöds


Tips 

  • Att-göra-listor sköter man i sin kalender genom att lägga upp aktiviteter där man slår på "Heldag" och sätter tillgänglighet till "Tillgänglig". 
  • Påminnelser för möten etc. görs på samma sätt som i standardkalendern: man slår på påminnelse på den enskilda aktiviteten när man redigerar den! 
  • Fungerar testversionen inte bra vill vi gärna att du skickar oss ett mail till support-android@appsoftia.com och berättar vilken telefon du har och vilken Android version du kör, så skall vi undersöka om vi kan lösa problemet och ge ut en uppdatering.

Kända begränsningar och brister

Vi stödjer inte manuell synkronisering av händelser i kalenderkonton

De flesta kontotyper i en Android telefon är tänkta att synkroniseras med en server, t.ex. Google kalender och Exchange konton. Därför är grundtanken med Android enligt vår uppfattning att automatisk synkronisering av sådana konton skall vara aktiverat  i enhetens huvudinställningar. Då sköter Android själv hela synkroniseringen av konton i bakgrunden och alla kalenderappar är alltid "up to date", möjligen med en viss fördröjning.

På nyare Android versioner har en del andra kalender-appar börjat att stödja manuell synkronisering, t.ex. via ett menyval. Tanken med detta är att man kan ha synkroniseringen helt avstängd i Android och ändå då och då manuellt begära en uppdatering av sin kalender. Denna typen av funktion kräver att appen har tillgång direkt till dina kontoinställningar, inte bara till själva datat i kalenderkontot. Många användare tycker inte om att lämna ifrån sig så känsliga saker som inställningarna till sina konton. Vi respekterar detta. Vi försöker dessutom kräva ett minimum av s.k. rättigheter av användaren: Vi kräver bara det minimala för att kunna lägga in och läsa händelser i kalenderkontona, d.v.s. det som brukar kallas för "Tillgång till din personliga information".

Av dessa skäl har vi låtit bli att implementera en funktion för manuell synkronisering. Vi tror att de allra flesta håller med oss om att fördelarna med att ha automatisk synkronisering aktiverat. Om man ändå vill använda vår app men inte ha detta aktiverat finns följande alternativ för att synkronisera då och då:
  1. Använd inte kalenderkonton som kräver synkronisering. Använd i stället kontot som brukar heta "Min kalender" eller "PC synk". Detta konto synkroniserar aldrig över nätverket, utan lagrar händelserna lokalt i telefonen. Man kan om man vill synkronisera då och då med en dator med USB eller bluetooth med program från telefonleverantören, t.ex. Kies från Samsung.
  2. Slå på "synk" i inställningarna då och då när du vill synka. Vänta ett tag så är synkroniseringen klar. Många telefontillverkare en "snabb-knapp" i listen man kan få fram överst i telefonen för att snabbt slå av/på synkroniseringen.
  3. Öppna standardkalendern och tryck på "uppdatera/sync" eller liknande i denna kalendern.

Radering av enstaka dag i en återkommande serie med heldagsaktiviteter

Om man raderar en enskild Google kalender aktivitet från en aktivitet som är skapad som en återkommande daglig heldagsaktivitet med denna app, ser det ut som om den raderade aktiviteten inte är borttagen om man kikar i Google kalender med en webbläsare. Detta verkar vara ett fel i Googles kalenderkonto, inte i denna applikation.

När kalendern "slutar synka"

Vi har sett fall där Google’s kalender och kalendrar på telefonen slutar att synkronisera alla aktiviteter. Detta syns såväl i standardkalendern som i vår app, därför tror vi inte att detta fel är relaterat till vår applikation. I dessa lägen brukar funktionen ”Synka om konton”, som finns som val med meny-knappen, hjälpa som åtgärd. Som ytterligare åtgärd om detta inte hjälper kan man radera allt data från samtliga kalenderappar i telefonens huvudinställningar för hantering av appar.

Svårt att läsa på de allra minsta skärmarna

Applikationen kräver någorlunda upplösning för att rimlig mängd text skall få rum. På de allra minsta typen av displayer (t ex QVGA-240x320, på SE X10 mini pro) är texten läsbar men något suddig.

Begränsad sökfunktion på vissa enheter

Vi har märkt att man inte kan söka i aktiviteters titel eller beskrivning när man kör på Samsung Galaxy Tab 10.1. Däremot fungerar fortfarande sökning efter helgdagar och namnsdagar bra. Detta beror troligen på begränsningar i implementeringen av standardkalendern på denna typen av enheter. Kanske finns denna begränsning även på andra Samsung enheter.

Sökning med ord som har svenska tecken (åäö) ger inga träffar för händelser i konton som är av typen Active Sync

Detta begränsning verkar vara orsakat av Googles funktioner för Active Sync konton, eftersom liknande sökningar i vanliga Google kalenderkonton fungerar utmärkt.

Inbjudningar hanteras inte

Än så länge hanterar vår kalender inte till inbjudningar. Man ser alltid händelser som man är inbjuden till i vår kalender, såvida man inte tackat nej till dessa. Det går däremot inte att besvara inbjudningar med vår kalender. Det går inte heller att bjuda in andra personer till en händelse/möte med vår kalender.

Synkning av äldre historiska händelser för Google konton

Google kalender verkar sluta att synka händelser som ligger alltför långt bakåt i tiden. Gränsen verkar gå någonstans mellan 6 och 12 månader bakåt i tiden. Detta är tyvärr ingenting vi kan påverka, det är Google som designat synkroniseringen av Android enheter med Google kalender så att beteendet blir så här. Skälet är troligen att man måste ha en gräns för att telefonen/plattans prestanda inte skall bli för dålig.

Dock verkar repetitiva händelser (t ex födelsedagar från kontaktboken mm) inte sluta synkroniseras även om händelserna är 6-12 månader gamla.

Tidigare kunde man välja att i stället ställa in ett nytt ActiveSync konto mot Google kalender och där manuellt ställa in hur långt bakåt man önskade synka. Tyvärr har Google numera tagit bort ActiveSync för vanliga privata Googlekonton.